Coronaviruset hindrar inte gudstjänstfirandet

Härnösands stift följer noga den rapportering och rådgivning som svenska myndigheter ger med anledning av coronaviruset. Det innebär att församlingarna fortsätter välkomna människor till gudstjänst.

Härnösands stift följer, i samverkan med Svenska kyrkans nationella nivå, löpande utvecklingen av coronaviruset och de rekommendationer som ges från nationella och regionala myndigheter.

Folkhälsomyndighetens råd innebär att Svenska kyrkans församlingar fortsätter att bedriva verksamhet och fira gudstjänst. Men det som gäller är att alla medarbetare ska vara observanta på om de har förkylningssymptom, inte minst inför kontakt med äldre och sjuka, samt extra noggranna med god handhygien.

Präster och andra som tjänstgör vid nattvardsfirande kommer att rekommender  församlingen att ta emot nattvarden på ett visst sätt, exempelvis att brödet doppas i vinet istället för att man dricker ur kalken. De kommer också rekommenderas att gudstjänstdeltagarna undviker att ta varandra i hand, fridshälsningen går att genomföra på andra sätt.

För den som har frågor om coronaviruset hänvisar myndigheterna till det nationella informationsnumret: 113 13.
Den som har anledning att misstänka att man är coronasmittad hänvisar vården till sjukvårdsupplysningen: 1177. 

Om du är ledsen eller känner oro för det som händer är du välkommen att kontakta din församling. Kvälls- och nattetid har du även möjlighet att ringa jourhavande präst på telefon 112. Tiderna för jouren har nu utökats till mellan kl 17 på till kl 8 på morgonen. Jourhavande präst nås även via chatt på nätet

2020-03-10 
Kajsa Åslin