Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat sjunger psalm 752

Härnösands stift kommer i år att publicera en psalm i inledningen av varje ny kyrkoårstid. Trefaldighetstiden har flera teman och i juli och augusti handlar de om människans relation till Gud. Medarbetare från Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat sjunger psalm 752 från den svenska psalmboken.

I filmen medverkar Lisa Eriksson på cello, Mirella Sarp på piano, Elin Nilsson spelar fiol och Anna Tiren sjunger.

I juli och augusti handlar trefaldighetstidens teman mycket om människans relation till Gud och att den hänger ihop med hur vi lever tillsammans med varandra. Samtidigt är Guds kärlek till oss i skapelsen så påtaglig för oss denna tid. Allting grönskar och blommar, solen värmer, regnet friskar upp och ger liv. Vi blir medvetna om Guds kärlek på ett högst konkret sätt.

Därför är psalmen för denna del av kyrkoåret i år en psalm som förenar medmänskliga relationer med Guds kärlek till människan som blir synlig i naturens överflöd.

Kyrkans år har fler årstider än det kalenderår vi är vana att relatera till. Första halvan av kyrkoåret består av advent, jultiden, trettondedagstiden, fastan, påsktiden och pingst. Andra halvan av kyrkoåret kallas för Trefaldighetstiden och i den ingår ett antal årstider och högtider som definierar vilken kyrkoårstid vi är inne i. Kyrkoåret hjälper oss att leva i alla delar av kristen tro och inte fastna i en. Det kan berika vårt sätt att se på livet och ge oss trygga ramar och rutiner som återkommer varje år. Psalmerna i Den svenska psalmboken kan hjälpa oss att få syn på och fördjupa de olika årstiderna under kyrkoåret.