Foto: Pixabay

Bönevåg och manifestation till stöd för konvertiter

PRESSMEDDELANDE | På onsdag den 16 januari förenas Sveriges kristna samfund i en manifestation till stöd för de människor som blivit kristna i Sverige och som riskerar att straffas för det i hemlandet om de utvisas. I Härnösands stift hålls förbön under hela eller delar av dagen i flera kyrkor i både Västernorrland och Jämtland/Härjedalen.

– Vi tror på bön, vi tror att den kan göra skillnad och förändra hjärtan, säger Ann-Charlott Hansson Borgström, kyrkoherde i Åre pastorat.

Många kyrkor har de senaste åren fått ta emot, undervisa och döpa människor som vill byta religion. Många gånger handlar det om asylsökande som riskerar förföljelse för det i sina hemländer. Men många av dessa konvertiter ses inte som trovärdiga av Migrationsverket.
Detta vill landets kristna samfund gemensamt uppmärksamma nu på onsdag. Sveriges kristna råd (SKR) arrangerar en ljusmanifestation i Stockholm city och runt om i landet hålls förbön under dagen.

I Härnösands stift ber många av församlingarna särskilt för konvertiterna under morgon- eller lunchgudstjänster, andra planerar särskilda arrangemang med konvertitfrågan i fokus, som exempelvis Timrå församling (Café InBetween, klockan 18-20). I en del församlingar hålls förbönen levande under hela dagen. Till exempel i Åre pastorat som gör en bönevåg där man turas om att be i sex kyrkor och kapell (klockan 11-17), eller i Härnösands pastorat där förbedjarna turas om i domkyrkan (klockan 9-18). I Härnösand avslutas bönedagen med en ljusmanifestation utanför domkyrkan.

– Att gå från en tro till en annan är en komplex och omfattande process som inte görs lättvindigt. Våra församlingar rekommenderas ett års undervisning och gemenskap i församlingen innan en konvertit döps. Vi tar tro på allvar och det kräver vi att också Migrationsverket ska göra, säger biskop Eva Nordung Byström som kommer att delta i förbönen i morgonmässan i Stora kyrkan i Östersund.

Sveriges kristna råd (SKR) har formulerat ett upprop med tre krav som kommer att överlämnas till Migrationsverket i samband med bönedagen:

  • Låt det nya rättsliga ställningstagandet när det gäller religion som asylskäl ta hänsyn till aktuell forskning. 
  • Låt bedömningen av hotbilden mot konvertiten och hens skyddsskäl ta större plats i utredningarna.
  • Låt bedömningen av trovärdighet i mindre utsträckning relatera till reflektioner vid övergången till en annan tro och ge större tyngd åt konvertiters handlingar och aktivitet vid den tidpunkt då beslutet fattas.

Kontaktperson: Kajsa Åslin, pressekreterare på Härnösands stift, 070-355 00 17