Foto: Pixabay

Bön om enhet

Söndag 13 september uppmanar Sveriges kristna råd (SKR) till bön för Sverige. – Vårt land, precis som hela vår värld, står inför stora utmaningar. Vi upplever en global pandemi med allt vad det för med sig. Vi ser också hur våld och skjutningar skapar otrygghet och rädsla, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för SKR, och uppmanar Sveriges kristna att på enhetens dag vara med och be för landet i en utmanande tid.

Bön om enhet
Välsignad är du Gud vår Fader, som vårdar din skapelse och förbarmar dig över allt levande. Vi tackar dig för Jesus Kristus, din Son, i vilken din avsikt för varje människa blivit synlig. Genom honom väcker du vår längtan efter dig som pilgrimer på vägen genom livet.

Tillsammans med hela din kyrka sträcker vi oss till dig i bön. Gud, sänd enhetens Ande över vår värld och över vårt land. Du har kallat oss till enhet, därför ber vi om fred där konflikter råder och om rättvisa där orättvisa härskar.

Låt oss vara enhetens bärare i en splittrad och polariserad tillvaro. Låt din kärlek till alla människor lysa genom oss och ge oss förstånd att se mångfald som en stärkande rikedom. Hjälp oss att övervinna all osäkerhet för det okända, och med nyfikenhet bygga broar till varandra.

Vi ber om kloka ledare och beslutsfattare som strävar efter det gemensamma bästa och som värnar alla människors värde och värdighet.

Uppfyll oss med din heliga Ande, som du har sänt till vår förvandling, så att vi kan vittna om dig med och utan ord. Uppliva bönens låga i våra församlingar. Låt oss få känna din Andes ledning för en enad mänsklighet.

I Jesu namn.
Amen.


I ett pressmeddelande (SKR 200909) skriver Sveriges kristna råd mer om böneuppmaningen.