Boken om fiskarkapellen är klar

Nu är den klar, boken om fiskarkapellen i Medelpad och Ångermanland. Det är en kulturhistorisk resa i ett havsnära kulturarv som också är levande gudstjänstrum och välbesökta turistmål. Totalt skildras 18 kapell i boken, uppförda från 1600-talet fram till 1900-talet. Se filmen om boken på den här sidan.

Fiskarkapellen - ett kulturarv som har betydelse än i dag

Den 30 september kommer en ny bok om Medelpads och Ångermanlands fiskekapell. Många av dem är uppförda för många hundra år sedan. Men vad betyder kapellen människor idag? Margareta Styf, pensionerad präst har många minnen av kapellet på Lörudden, inte minst som liten flicka när hon fick följa med sin pappa till julottan.

Parkman var med vid invigningen av stiftets yngsta fiskarkapell

Nils Parkman, pensionerad kyrkoherde och kontraktsprost i Härnösands stift berättar om sina upplevelser av fiskarkapellen i Ångermanland Han var med när fiskarkapellet i Fällsvik byggdes. Yrkesfiskarna fanns kvar i fiskeläget i Fällsvik fram till 1970, men behovet av en gudstjänstlokal fanns ändå kvar.

Beställ boken om fiskarkapell i Medelpad och Ångermanland

Ingen annanstans i Sverige eller Finland finns så många bevarade fiskarkapell som längs kusten i Medelpad och Ångermanland. Idag finns 18 kapell som tillsammans med lämningar från tidigare kustkapell berättar om fiskarlivets hårda levnadsvillkor och utsatta position i äldre tid.