Biskop Werkström Bertil Fredrik

Biskop Bertil Fredrik Werkström

Biskop i Härnösands stift 1975-1983

Född: 1928-06-09 i Lund

Död: 2010-07-10

Tid som biskop: 1975-1983 
              

1947 Studentexamen i Lund

1947 Teol stud

1954 Teol kand och prakt pr

Biskop Werkström Bertil Fredrik
Biskop Bertil Werkström

1954-12-19 Prästvigd i Lund

1959 Teol lic

1959-1960 Sjukhus präst utb. i USA

1964 Teol dr

1964 Efter missiv kadj o sjukhuspräst i Sundsvall

1967 Diplom från S:t Lukasst.

1970 Dir vid Stora Sköndal

1975 Biskop i Härnösand

1983 Ärkebiskop

1984 Ord hovpredikant

1991 Påven Pius IX:s orden

1991 Konungens medalj i XII:e st m k  
 

Biskopsvapen 

Kvadrerad: 1. och 4. Härnösands stifts vapen, 2. i silver en lax över en medelst vågskuror bildad sänkt bjälke, allt rött, 3. i silver ett genomgående rött fisknät.

Valspråk

Faciam vos hominum piscatores. (Jag ska göra er till människofiskare)