Biskop Karl-Johan Tyrberg

Biskop Karl-Johan Tyrberg

Biskop i Härnösands stift 1991-2001

Född: 1936-07-30 i Vittsjö

Tid som biskop: 1991-2001

Studerade i Hässleholm

1957 Studerade i Lund

1962 Teol kand och prakt pr

Biskop Karl-Johan Tyrberg

1962 05-20 Prästvigd i Lund

1967 Missiv t Hässleholm

1967 Kadj i Slottsstaden

1969 Km i Ängelholm

1971 Teol lic

1972 Teol dr

1977 Kyrkoherde i Allerum

1985 Kpr i Luggude ktr

1989 Domprost o kyrkoherde i Härnösand

1991 Biskop i Härnösand               

Valspråk och vapensköld

Han vigdes till biskop söndagen efter påsk, 7 april 1991, och ville med sitt valspråk om hoppet visa på påskens budskap som grund för kyrkans liv. Andreaskorset påminner om hans tidigare prästtjänster i Lunds stift, där Andreas gett namn åt både kyrkor och församlingsgårdar. Han ville ha med lärjungen Andreas till Härnösands stift som förebild för både evangelisation och diakoni. En känd replik av Andreas är "Vi har funnit Messias". Så har kyrkan vittnat i alla tider.

Biskopsvapen Tyrberg
Biskop Karl-Johan Tyrbergs vapensköld

Hans vapensköld består av två delar. Stiftsvapnet överst till vänster och nederst till höger i skölden. I de andra två fälten finns ankaret och andreaskorset. Ankaret är en biblisk bild för hoppet och knyter an till hans valspråk: Låt oss bekänna vårt hopp – en förkortning av uppmaningen i Hebr. 10:23 – Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp ty han som gav oss löftena är trofast.

Som valspråk har biskop Karl-Johan Tyrberg "Låt oss bekänna vårt hopp"

Fakta om släkten:

Biskop Karl-Johan Tyrbergs brorson, Johan Tyrberg blev den 1 april 2014 utnämnd till Lunds stifts biskop.