Foto: Maria Eddebo Persson

Biskopsgården byter färg

De senaste dagarna har man kunnat se att biskopsgården i Härnösand byter färg från vit till gul. Det är den ursprungliga färgen som återställs.

– Vi har under flera års tid  kunnat skönja en gul färg under den vita när putsen har lossnat, säger Max Enander, ansvarig för stiftets fastigheter.

I samband med restaurering av fasaden på biskopsgården har stiftsstyrelsen tagit beslut om att återställa färgen på biskopsgården.
– Vi har anlitat en expert som har utfört skrapprov för att utreda om biskopsgården haft någon annan färg än vit och grå och han konstaterade att den varit ljusgul från början vilket var vanligt i slutet på 1800-talet när biskopsgården byggdes, säger Max Enander.

Maria Eddebo Persson
2016-09-19