Biskop Hallgren Bengt

Biskop Bengt Gustaf Hallgren

Biskop i Härnösands stift 1983-1991

Född: 1925-04-01 i Kalmar          

Tid som biskop: 1983-1991

1944 Studentexamen i Kalmar

1944 Studerade i Göteborg

1945 Teol fil.

1945 Studerade i Lund

Biskop Hallgren Bengt

1950 Teol kand.

1951 Prakt Pr

1952-01-06 Prästvigd i Växjö

1955 Teol lic.

1956 Fil mag.

1956-1959 Stiftsadjunkt i Växjö

1963-1969 Förste sekreterare i SKC

1964 Teol dr

1969 Tf lektor vid lärarhögskolan i Växjö

1970 Domk syssloman ibid

1974 Domprost och kyrkoherde ibid

1983 Biskop i Härnösand 

Kvadrerad: 1. och 4. Härnösands stifts vapen, 2. och 3. i fält av silver ett patriarkalkors uppskjutande ur en båt och åtföljt av två sexuddiga stjärnor, allt rött.
Valspråk
Ut omnes unum sint (De kan alla vara en)