Biskop Guldbrandzén Tony

Biskop Nils Tony Guldbrandzén

Biskop i Härnösands stift 2001-2009

Född: 1942-10-10 i Kristinehamn

Avliden: 2010-04-15

Tid som biskop: 2001–2009-11-08

1959 Folkhögskola i Södertälje

1964 Johannelunds teol högskola

1965 Predikant i Enköping

Biskop Guldbrandzén Tony
Biskop Guldbrandzén

1967-05-13 Prästvigd i Uppsala

1967 Pastorsadjunkt i Enköping

1972 Kyrkoadjunkt i Tumba

1974 Teol kand

1974 Komminister i Tumba

1977 Förlagschef, EFS-förlaget

1981 Förlagschef, Verbum

1987 Kyrkoherde i Tumba

1994 Kyrkoherde i Farsta

1996  Kontraktsprost i Enskede kontrakt

1999 Domprost och kyrkoherde i Stockholm

2001 Biskop i Härnösand

Valspråk och vapensköld

I nedersta fältet finns en bibel och symboliserar Tony Guldbrandzéns engagemang i Evangeliska Fosterlands Stiftelsen.

Biskop Tonys vapensköld
Biskop Tonys vapensköld

I mellersta fältet finns en fisk, en nattvardskal och en yxa.

Hans vapensköld har tre delar. Den översta innehåller stiftsvapnet för Härnösands stift. I ett blått fält ett liksidigt triangulärt fält vars sidor strålknippen utgår, allt av gult och omgivet av en krans av sju femuddiga stjärnor av silver.

Som valspråk hade Tony Guldbrandzén "Gud verkar – uppmuntra varandra"