Foto: Kerstin Stickler

Biskopens pastorala råd till stiftets församlingar

Biskop Eva Nordung Byström har förtydligat det gemensamma uttalandet från landets biskopar genom att skriva egna pastorala råd till stiftets församlingar. Där säger hon bland annat att vi nu behöver fira adventstiden som den fastetid den ursprungligen var: En tid för fördjupad Gudsrelation, bön och ökat ansvarstagande för medmänniskor och omvärld.

Här kan du läsa hela biskoppens pastorala råd som skickats till alla kyrkoherdar i Härnösands stift. 

Pastorala råd i adventstid

Nya stränga restriktioner gäller nu i Västernorrland och än strängare är föreslagna att gälla hela landet från 24 november. Vår lagstiftning tillåter inte en lockdown men budskapet går inte att missförstå: Lev som om det vore en lockdown. I detta instämmer vårdpersonal och medarbetare inom sjukhuskyrkan. En av dem skriver: ”Leta inte kryphål i restriktionerna. Det här är allvar. Vi skall inte följa råd för att FHM säger det, vi skall göra det för att rädda liv.”

 Även om beslutet inte är slutgiltigt och det finns oklarheter vad gäller barn och unga samt sittande publik, så har biskopsmötet nu beslutat att bädda för säkrast möjliga scenario. Vi har tyvärr exempel på hur smitta sprids under kyrkliga sammankomster även i vårt stift. En ”karantänmånad” kan därför vara ett viktigt bidrag från oss i tider då vi kan få svårt att porta folk från adventsgudstjänster, julmusik, lucia och julavslutningar.

Låt detta uppmana oss till att vi nu behöver fira adventstiden som den fastetid den ursprungligen var: En tid för fördjupad Gudsrelation, bön och ökat ansvarstagande för medmänniskor och omvärld.

Biskopsmötet har enats om följande gemensamma rekommendationer:

  • Värna den diakonala omsorgen.
  • Fira gudstjänst på de sätt som är möjliga, digitalt, eller fysiskt med max åtta personer närvarande inklusive medverkande.
  • Ge fortsatt möjlighet till dop, vigsel och begravning, med max åtta personer närvarande inklusive medverkande – och håll kontakt med de som av olika skäl vill skjuta upp.
  • Håll kyrkorna öppna, gärna med präst/diakon på plats i möjligaste mån.
  • Låt kyrkklockor ringa vid gudstjänsttid som en maning till bön.

Fortfarande gäller alltså: ställ inte in – ställ om. Gudstjänsten och bönen är vår kyrkas livsnerv. Detta är vår grundhållning. Även om det innebär att bara åtta personer kan fira gudstjänst på plats i kyrkan, så fira den. Ring i klockorna, tänd ljusen och be för våra bygder, vårt land och vår värld. Finn vägar att trösta och stödja ensamma, förtvivlade och rädda. Och fortsätt med digitala alternativ.

Det är också viktigt att vi ser skillnaden mellan institutionsansvar och individansvar. Vi tar vårt institutionsansvar. Varje människa tar sedan sitt individansvar.

Vi har en kallelse att vara ett hoppets tecken i denna värld. Därför får vi inte stänga våra kyrkor eller sluta med vårt diakonala arbete. Alla längtande och oroliga själar i samhället måste få känna att kyrkan inte överger dem och stänger igen.

Kyrkliga handlingar räknas som allmänna sammankomster. Detta skall vi inte ändra på men ändå fortsätta att erbjuda, gärna även där med digitala lösningar.

Denna vecka skickas även information ut till kyrkoherdar och pastorat om medel regeringen tilldelat Svenska kyrkan för kostnader på grund av pandemin.

Jag vill också stryka under att adventsfastan kan få innebära att vi i respekt för smittspridningen, tar en paus från nattvardsfirandet. Följande bön framtagen i Lunds domkyrka kan i så fall användas på nattvardsliturgins plats:

Kristus, vår Frälsare och vän, du som vandrar osynligt vid vår sida. Vi kommer inför dig med vår längtan och vår bön. Din kärlek är djup som världens rötter.Den överskrider tiden och rummets gränser. Ingen plats på jorden är utan dig. Med själ och kropp hungrar och törstar vi efter dig, som ett uttorkat land. Vi väntar på den dag då vi återigen ska få möta dig i bröd och vin. Fast vi inte kan ta emot din kropp och ditt blod, mätta ändå vår hunger med din närvaro. Hjälp oss att lita till dina ord: Jag är med er alla dagar till tidens slut. Lovad och välsignad vare du. Amen

Vad gäller advents- och jultiden som nu ligger framför oss litar jag på er. Det är varje kyrkoherdes ansvar att fatta beslut om hur ni skall hantera denna speciella tid i varje församling. Den flexibilitet och uppfinningsrikedom ni visat hittills, inte minst under påsken och allhelgonahelgen, behöver ni nu använda i rikt mått.

Jag ser gärna att ni i enlighet med biskopsmötets råd, så långt det är möjligt, håller kyrkorummen öppna även när det inte firas gudstjänst. Annonsera gärna tider för drop-in, helst bemannade, gärna med advents- och julmusik, andaktsvandring eller ljuständning. Jag tror att det skulle betyda väldigt mycket för många i dessa tider.

Jag påminner också om att domkapitlets allmänna dispens från huvudgudstjänst fortfarande gäller, så länge ni följer handbokens ordning för enklare gudstjänster.

Hebreerbrevets författare skriver:

Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp, ty han som gav oss löftena är trofast. Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar, och låt oss inte försumma våra sammankomster… utan uppmuntra varandra, och detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig.
(Hebr 10:23-25)

Det bibelordet passar väl både till vår Coronautmaning och den kyrkoårstid vi befinner oss i och som väntar framöver.

Med önskan om en välsignad domsöndags-adventstid.
I förbön för er alla.

Härnösand i biskopsämbetet
Biskop Eva Nordung Byström

Biskop Evas bön i coronatid

Be med biskop Eva Nordung Byströms ord inför den andra vågen av coronapandemin. Bönen har skrivits med tanke på inbjudan till gemensam bönedag den 22 november, men kan förstås bes när som helst.