Foto: Kerstin Stickler

Biskopens kontraktsgudstjänster

I höst lägger biskop Eva Nordung-Byström ner staven för att gå i pension, efter närmare tio år som biskop för Härnösands stift. Med anledning av det kommer hon under årets första månader att besöka alla stiftets kontrakt för att fira gudstjänst.

Härnösands stift är organisatoriskt indelat i fem kontrakt. Alla stiftets församlingar ingår i ett kontrakt där en kontraktsprosten fungerar som biskopens högra hand. Inför biskop Eva Nordung-Byströms pensionering kommer kontraktens alla församlingar att samlas till gemensamma kontraktsgudstjänster tillsammans med biskopen.

Så här ser planen för gudstjänsterna ut: 

Örnsköldsviks kontrakt, 11 februari, Örnsköldsviks kyrka
Medelpads kontrakt, 25 februari, Gustav Adolfs kyrka, Sundsvall
Norra Jämtlands kontrakt, 17 mars, Stora kyrkan, Östersund
Ådalens kontrakt, 5 maj, Härnösands domkyrka
Södra Jämtland-Härjedalens kontrakt, 19 maj, Bergs kyrka

– Under åren som biskop har jag rest mycket i stiftets fyra landskap och träffat många medarbetare och församlingsbor. Därför känns det fint att få avsluta biskopstiden med att fira gudstjänst tillsammans med dem och få tillfälle att tacka för allt gott arbete och engagemang som finns i bygderna runt om i vårt stora stift, säger biskop Eva Nordung-Byström.

Den 14 september lägger biskop Eva Nordung-Byström ner staven vid en högtid i Härnösands domkyrka.