Biskopens bön på teckenspråk

Tänd ett böneljus och be på teckenspråk med biskop Eva Nordung Byströms ord i en orolig tid: