Foto: Paul Jeffrey/ACT/Ikon

Biskopen: Vi kan inte acceptera att barn och unga utvisas till Afghanistan

Svenska kyrkan och Rädda Barnen framförde i ett brev i slutet av förra veckan till migrationsministern tre krav för att ensamkommande barn och unga ska få stanna i Sverige under värdiga och lagliga former.

– Flera länder har redan stoppat utvisningarna till Afghanistan på grund av den osäkra och våldsamma situationen där. Varför skall då vi som i vårt land har det så bra fortsätta utvisa företrädesvis unga människor till en osäker framtid? Säger Eva Nordung Byström, biskop i Härnösands stift.

 Situationen för ensamkommande blir alltmer akut. Svenska kyrkan och Rädda Barnen vill träffa migrationsminister Heléne Fritzon för att framföra sina krav och hitta en lösning för ensamkommande barn och ungas situation.
– Det handlar om barn och unga som redan finns i vårt land. Barn och unga som har hela livet framför sig. Barn och unga som flytt från krig, död, våld och terror. Barn och unga som sett och upplevt sådant som vi aldrig skulle acceptera att våra egna barn skulle behöva se och vara med om. De har samma rätt till trygghet, liv och utveckling som våra ungar. Vi kan som kyrka och medmänniskor inte acceptera ett sådant inhumant sätt att agera. Vårt land som alltid hållit fanan högt för människovärdet och humanismen får inte låta den fanan sänkas. Vi måste agera nu!

Med organisationernas samlade erfarenhet av dessa barns och ungdomars desperation, det konstaterat förvärrade säkerhetsläget i Afghanistan samt den osäkerhet i asylprocessen som många vittnar om kräver Svenska kyrkan och Rädda barnen att:

Vi kan som kyrka och medmänniskor inte acceptera ett sådant inhumant sätt att agera. Vårt land som alltid hållit fanan högt för människovärdet och humanismen får inte låta den fanan sänkas. Vi måste agera nu!

Eva Nordung Byström
  • Samtliga utvisningar till Afghanistan stoppas till dess att uppföljning av genomförda utvisningar sker.

Utöver detta uppmanar organisationerna att:

  • Möjligheten att få uppehållstillstånd på grund av särskilt och synnerligen ömmande omständigheter återinförs.
  • Samtliga unga från Afghanistan som inte beviljats uppehållstillstånd på annan grund och bedömts vara mellan 18 och 25 år får möjlighet till uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier genom att utvidga gymnasielagen.

Läs hela brevet som skickats till migrationsministern och Migrationsverket.