Foto: Eva Nordung Byström

Biskopen utmanas att äta planetvänligt

Biskop Eva Nordung Byström ska under 90 dagar äta planetvänlig kost. Utmaningen är en del av Pilgrims walk for future, pilgrimsvandringen för klimatet vars mål är klimatmötet COP26.

 

Utmaningen är en av fyra utmaningar tagits fram för att pågå under den stora vandringen för att uppmärksamma klimatet än mer. Tanken är att man ska välja ett område där man känner att man har en del att jobba med för att minska sin klimatpåverkan.

Utmaningen biskopen deltar i handlar om att äta så att matens avtryck, om alla åt likadant, inte överskrider planetens gränser för utsläpp av växthusgaser. Uträkningen är gjord så att måltiderna håller sig inom ramen för Parisavtalet, med målet att begränsa jordens uppvärmning till 1,5 grader. Världsnaturfonden WWF har tillsammans med forskare räknat fram en gräns för hur mycket växthusgaser en måltid får släppa ut för att detta mål ska kunna uppnås. Klimatbudgeten innebär att våra måltider högst får släppa ut 11 kilo växthusgaser per vecka.
– Jag har antagit den enklare varianten av utmaningen som innebära att jag inte behöver räkna på allt utan istället inrikta mig på att i högre utsträckning låta växtbaserad mat vara grunden. Ätt äta mindre kött, men när jag väl gör det ska jag välja kravodlat, närproducerat och naturbeteskött. Jag ska också byta en del mejeriprodukter till ett växtbaserat alternativ. Jag försöker också tänka ekologiskt, närodlat med hänsyn till säsong, säger Eva Nordung Byström, biskop.

Biskopen har deltagit i utmaningen sedan den 19 juli och har hunnit komma in i att tänka på ett nytt sätt och lära sig mer om planetvänlig mat.
– Jag tycker att det har gått rätt bra hittills. Jag gör så gott jag kan utan att pressa mig själv så att det blir för kravfyllt. Ser det som en läroprocess och en utveckling som jag tar steg för steg. Det är svårare att lämna invanda tankemönster och inköpsvanor än hitta maträtter. Det finns ju hur många recept och tips som helst på nätet och i böcker, säger Eva Nordung Byström.

Till utmaningen har det skapats en Facebookgrupp som stöd för alla som vill delta i utmaningen om att äta planetvänlig mat. Där publicerar biskopen texter och bilder om hur det går för henne med utmaningen.
– Facebookgruppen gör att jag skärper till mig, men också att fler får möjlighet att både fundera på vårt ansvar för en långsiktigt hållbar planet även i vårt vardagsliv. Där delar vi också bra tips på maträtter och andra klimatsmarta saker, säger Eva Nordung Byström

När utmaningen avslutas efter 90 dagar så har biskopen planer på att fortsätta äta planetvänligt.
– Ja, jag vill gärna fortsätta så gott det går efter dessa 90 dagar som ju tvingat mig att tänka och lära nytt och som jag tycker att jag varit för bekväm för att göra i större utsträckning tidigare. Dock har jag köpt ekologiskt och närproducerat även innan utmaningen, säger Eva Nordung Byström.

Maria Eddebo Persson

2021-09-17

Anna vandrar för framtiden

Anna Gredander är en av vandrarna på den 180 mil långa vandringen Pilgrims walk for future med målet Glasgow och FN:s klimatmöte. – För mig är vandringen ett sätt att komma hem till mig själv, att möta andra och Gud och dessutom synliggöra klimatfrågan.

De vandrar 180 mil för klimatet

I drygt 100 dagar kommer det att gå en pilgrimsvandring från Vadstena till Glasgow. Pilgrim's Walk for Future planerar att vandra drygt 180 mil för klimatet. Målet är klimatmötet COP26 i början av november.