Klimatmarsch i Sundsvall
Foto: Thomas Ekenberg

Biskopen talade vid klimatmarsch

En regnig lördag i slutet av november marscherade ett 100-tal personer i Sundsvall för klimatet och för kloka beslut i vid klimatmötet i Paris. En av de marscherande var biskop Eva Nordung Byström.

Under lördagen marscherade ett 100-tal personer från 15-tal olika organisationer i Sundsvall tillsammans för klimatet. Efter en manifestation på Stora torget fortsatte arrangemanget på Kyrkans hus med biskop Eva Nordung Byström som talare.

Klimatmarschen var ett sätt att uppmärksamma FN:s klimatmöte i Paris, då världens toppolitiker samlas för att enas kring ett nytt globalt klimatavtal. På olika platser i världen marscherar människor för att sätta press på beslutsfattarna att verkligen komma överens i denna ödesfråga.
– Vi människor – särskilt västlandet och inte minst här i norden – vi har skapat en levnadsnivå och livsstil, som vi ogärna byter bort eller förändrar, trots att den är hänsynslös både mot världens fattiga och mot framtidens människor. Men nu är tid för förändring, säger biskop Eva Nordung Byström. Svenska kyrkans biskopar gav förra året ut ett en liten bok om klimatfrågan och har i olika sammanhang lyft allas vårt gemensamma ansvar för jordens framtid.
– Frågor kring klimat och miljö leder också vidare till frågorna om meningen med vår existens och de värderingar som ligger till grund för det sociala livet på vår jord, säger Eva Nordung Byström som en förklaring till varför hon själv är engagerad i frågan.

Kajsa Åslin
2015-11-30