Foto: Maria Eddebo Persson

Biskopen bjuder in till biskopsgården

Med anledning av sin 60-årsdag bjuder biskop Eva Nordung Byström, tillsammans med domkyrkoförsamlingens internationella grupp, på kyrkkaffe efter palmsöndagen högmässa i domkyrkan.

Biskopen undanber sig alla uppvaktning och uppmanar istället alla som vill uppmärksamma födelsedagen att skänker en gåva till Svenska kyrkans fasteinsamling, möjlighet till det kommer att ges under kyrkkaffet.
– Den som inte har vägarna förbi Härnösand får gärna lämna en extra gåva till fasteinsamling i sin hemförsamling och tänka på mig i sina böner, säger biskop Eva Nordung Byström.

Hon hälsar alla varmt välkomna till söndagens högmässa i Härnösands domkyrka och det efterföljande kaffet i biskopsgården.

Den som inte har vägarna förbi Härnösand får gärna lämna en extra gåva till fasteinsamling i sin hemförsamling

Biskop Eva Nordung Byström

--------------

Jordens resurser skulle räcka till alla om vi delade rättvist. Men ändå kan 795 miljoner människor inte äta sig mätta. Under fastekampanjen 2017 lyfter Svenska kyrkans internationella arbete en av de allra mest grundläggande mänskliga rättigheter: rätten till mat.