Biskop Tuulikki Koivunen Bylund, målning av Jenny Lundgren

Biskop Tuulikki Koivunen Bylund

Biskop i Härnösands stift 2009-2014

Född: 1947-07-19 
Tid som biskop: 2009-11-09–2014-12-13

Biskop Tuulikki Koivunen Bylund, målning av Jenny Lundgren
Biskop Tuulikki Koivunen Bylund, konstnär Jenny Lundgren

1967 Studentbetyg från Raumo Flicklyceum, Finland
1971 Teologie magister innehållande praktiskt-teologiska övningskursen från Åbo Akademi med pro gradu-avhandling i dogmatik
1971 Prästvigd i Lunds stift 1971 Pastorsadjunkt i Trelleborg och Möllevången
1973 Förste stiftsadjunkt för Lunds stift (från 1974 även för Växjö stift)
1976 Komminister i Bro pastorat i Uppsala
1983 Studentpräst i Uppsala 1987 Komminister i Uppsala domkyrkoförsamling och distriktspräst för Almtuna distriktet.
1994 Teologie doktorsexamen vid Uppsala Universitet, kyrko- och samfundsvetenskap
1995 Domprost i Uppsala domkyrkoförsamling
1996 Ledamot i Statens medicinetiska råd
2005 Prästrättigheter i Finlands evangeliskt-lutherska kyrka
2008 Ledamot i Nationalkommittén för märkesåret 1809
2009 Biskop i Härnösand

Vapen och valspråk

Tuulikki Koivunen Bylund ville i sitt biskopsvapen, utöver symbolen för Härnösands stift, ha något från Uppsala domkyrka där hon arbetat 27 år och något från sin finska bakgrund. Symbolen för stiftet finns med i en modern version där Maria-stjärnorna är inneslutna i Guds strålglans. Duvan och eldslågorna, symboler för den helige Ande är hämtade från Uppsala domkyrkas rosettfönster som är 8 meter i diameter och står ovanför Sankt Olofs portal, som vetter mot norr. Den helige Andes kraft och inspiration är grunden för all förnyelsearbete. För att påminna om hennes finska bakgrund, ville hon gärna ha Sankt Henrik med i vapnet. Det var han som tillsammans med kung Erik åkte i österled till hennes hembygd för att kristna de hedniska finnarna. Han är porträtterad i kyrkokonsten i biskopsskrud. Eftersom han mördades av den finska bonden Lalli, avbildas han oftast trampande på sin baneman. Heraldikens bestämmelser hindrade att ta med bilden av biskop Henrik, men han finns ändå med! En uppmärksam betraktare kan se figuren Lalli vid biskopsstavens nedersta del.

Tuulikki Koivunen Bylunds valspråk "Charitas foras mittit timorem" är hämtad från första Johannesbrevet (4:18). "Kärleken fördriver rädslan"  och är ett lämpligt bibelord för framtidens förnyelsearbete.

Modigt, utan rädsla skall vi ta emot alla de utmaningar som framtiden ställer för oss. Den fullkomliga kärleken - som är Gud - kommer att jaga bort allt som hindrar oss att vittna om befrielsen i Kristus.
+ Tuulikki