Biskop Bohlin Torsten Bernhard

Biskop Torsten Bernhard Bohlin

Biskop i Härnösands stift 1935-1950

Född: 1889-12-02 i Uppsala

Död: 1950-08-27 i Härnösand

Tid som biskop: 1935-1950

Studentexamen i Gävle

1908 Studerade i Uppsala

1909 Teol fil examen

Biskop Bohlin Torsten Bernhard
Biskop Bohlin

1912 Teol kand

1912 Prakt teol pr

1913 Fil kand

1917 Teol lic

1918 Doc i teol etik

1921 Teol dr

1925 Professor i syst teologi vid Åbo akademi

1929 Professor i Dogmatik och moralteol vid Uppsala univ

1929-10-06 Prästvigd i Uppsala

1934 Utnämnd till biskop i Härnösand