Biskop Kiörning Olof

Biskop Olof Kiörning

Biskop i Härnösands stift 1746-1778

Född: 1704-08-31 i Attmar

Död: 1778-06-11 i Säbrå

Tid som biskop: 1746-1778          

1713 Studerade i Härnösand

1721 Studerade i Uppsala

Biskop Kiörning Olof

1729-02-22 Rektor vid Fransyska Skolan i Stockholm

1731-06-14 Primus bland 85 vid Magisterpromotionen

1732-01-30 Prästvigd i Uppsala

1732-01-31 Fullmakt på komministersysslan vid Fransyska Skolan

1737-11-22 Pastor ibid

1737 Doctorales in Theologia Honores i Helmstedt

1742-11-13 Pastor i S:t Jacobs och Johannis Församlingar

1746-03-10 Utnämnd till superintendent i Härnösand

1773 Biskopstitel