Biskop Johansson Martin

Biskop Martin Johansson

Biskop i Härnösands stift 1888-1908

Född: 1837-09-09 i Villstad,  Jönköpings län    

Död: 1908-06-26 i Härnösand 

Tid som biskop: 1888-11-11—1908

Studerade i Jönköping

1858 Studentexamen i Uppsala

1862 Fil kand

Biskop Johansson Martin
Biskop Johansson

1863 Fil dr

1865 Teol kand

1866 Doc i NT:s exegetik i Uppsala

1866-10-05 Prästvigd i Växjö

1870 Teol adj i pastoralteologi

1870 Kyrkoherde i Börje

1877 Teol dr

1877 Professor i dogmatik och moral teol

1878-1879 Insp f Fjellstedtska skolan

1879 Kyrkoherde i G:a Uppsala

1888-10-12 Utnämnd till biskop i Härnösand