Biskop Landgren Lars

Biskop Lars Landgren

Biskop i Härnösands stift 1876-1888

Född: 1810-05-14 i Öster Våla,, Uppsala

Död: 1888-03-30 i Härnösand

Tid som biskop: 1876-05—1888

1827 Student i Uppsala

1832 Vice kollegu i Hudiksvall

1833 Prom ph mag

Biskop Landgren Lars
Biskop Landgren

1833 Prom ph mag Collega i Gävle

1835 Apologee vid Uppsala Cathedralskola

1838 Th cand

1839 Rector Sch i Hudiksvall tillträde 1840

1841-09-09 Prästvigd

1845 V contr-prost

1845 Contr-prost i Helsinglands norra contract

1856 L.N.O.

1860 Th doct

1876-03-11 Utnämnd till biskop i Härnösand