Biskop Hultgren Gunnar Axel

Biskop Gunnar Axel Engelbrekt Hultgren

Biskop i Härnösands stift 1951-1958

Född: 1902-02-19 i Eskilstuna    

Död: 1991-02-13 i Uppsala

Tid som biskop: 1951-1958

Studentexamen i Eskilstuna

1920 Studier i Uppsala

1921 Teol fil examen

1925 Teol kand

1925 Prakt pr

Biskop Hultgren Gunnar Axel
Biskop Hultgren

1925-05-17 Prästvigd i Uppsala

1926 Missiv till Husby-Oppunda, Björklinge och Viksta

1926 Skeppspräst på Fylgia

1930 Tf Kyrkoherde i Björklinge

1932 Km i Viksta

1933 Teol lic

1934 Kyrkoherde i Björklinge

1940 Teol dr

1940 Doc i syst teol i Uppsala

1941 Domprost och kyrkoherde i Härnösand

1947-51 Biskop i Visby

1951 Biskop i Härnösand .

1958 Ärkebiskop

1964 LoKavKMO, StkFinlVRO NFrK