Biskop Wallin Gregorius Nicolai

Biskop Georgius (Göran) Nicolai Wallin

Biskop i Härnösands stift 1703-1723

Född: 1644-05-01 i Docksta gård, Wibyggerå sn

Död: 1723-07-08

Tid som biskop: 1703-1723

1655 Studerade i Härnösand

1665 Studerade i Uppsala

Biskop Wallin Gregorius Nicolai
Biskop Wallin

1676-06-13 Phil mag.

1676 Predikant hos kungl. Rådet

1676 Prästvigd som huspredikant på Örbyhus

1680 Drabantpredikant

1681-01-09 Kongl hofpredikant

1684-03-17 Prost över Gestrikland och kyrkoherde i Gävle

1690-06-25 Kongl ofver-hofpredikant

1693-02-23 Teol dr.

1701-08-05 Biskop i Göteborg

1702-04-05 Superintendent i Härnösand. Tillträdde 1703