Biskop Eva Nordung Byström ritar världskartan tillsammans med biskop Owdenburg Mdegella.
Foto: Maria Wålsten

Biskop från Tanzania på besök i Härnösands stift

Härnösands stift gästas i veckan av biskop Owdenburg Mdegella från Tanzania. Han har bland annat mött 200 ungdomar på Ung konfirmandledartubildning i Vålådalen, deltagit i en kyrkoherdemottagning i Krokom och ska på torsdag besöka stiftskansliets personal i Härnösand.  

Biskop Owdenburg Mdegella kommer från Iringastiftet i Tanzania. Han kom under förra veckan tillsammans med 13 andra biskopar från Evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania till Sverige för att träffa Svenska kyrkans biskopar. De har möts för att stärka förtroendet för varandra och för att förstå respektive kyrkas sammanhang och utmaningar.  

Efter biskopsmötet slog biskop Mdegella följe med biskop Eva Nordung Byström till Jämtland för att träffa de 200 unga konfirmandledarna som var på utbildning i Vålådalen. Där medverkande han under gudstjänsterna och deltog i ett arbetspass om Svenska kyrkans internationella arbete.
- De började med att göra en övning där man två och två skulle rita en världskarta. Det var en rolig övning som visar hur olika världsbild vi har, säger Charlotta Ekelund, stiftsadjunkt för internationellt arbete.  

Han fick också chansen att berätta om sitt arbete och sitt stift och hälsade till alla unga ledare att de ska våga sig ut i världen.
- I Tanzania behöver vi bland annat ekonomer, teologer och sjuksköterskor, säger biskop Owdenburg Mdegella.

Biskopen satte in ungdomarna i hans sammanhang.
- Han berättade om hur de lever i ett pluralistiskt samhälle där hälften är kristna, många är muslimer och 10-15 procent tillhör några av de afrikanska religionerna. Det sammanhanget tror han att vi i Sverige kan lära oss något av, säger Charlotta Ekelund och fortsätter: 
- Biskop Owdenburg Mdegella beskrev också på ett fin sätt skillnaden mellan kristen tro i Sverige och i Tanzania. Han beskrev det som att vi i Sverige tror med huvudet. Om vi står och sjunger en psalm så syns det att vi tänker och reflekterar under tiden. I Tanzania tror de med hjärtat, sa han. De hade dansat till samma psalm.  

Just nu är biskop Mdegella i Ås församling för att delta i församlingens arbete. Både Ås och Rödöns församlingar har vänförsamlingar i Iringastiftet där han är biskop. Rödöns pastorats nye kyrkoherde Olof Roos har bott i Tanzania och kunde därför prata swahili med gästen.  

På torsdag kommer biskopen till Härnösand för att träffa företrädare för stiftskansliet innan det är dags för honom att åka hem. 

Maria Eddebo Persson 
2015-09-01