Biskop Eva bön hösten 2023

Kära Gud. Vi upplever en våldsvåg i vårt land som är ofattbar. Skjutningar, sprängningar, mord och hot. Barn och unga dras in i eskalerande våldspiraler. Oskyldiga människor kommer emellan. Otrygghet och splittring brer ut sig över land och stad. Allt för den jakt på pengar och makt som droghandeln i kriminella nätverk fört med sig.

Gud, kom med klokhet och styrka till alla som bekämpar detta.
Kom till de som på olika sätt bidragit till eller dragits in i dessa våldsamma sammanhang, kom med insikt om var de är på väg, kom med mod att välja andra vägar.
Låt din omsorg omsluta alla de som drabbats av våldet, familjer, kamrater och grannar.

Bevara oss från att tänka vi och dom, bevara oss från fördomarnas och rasismens enkla verklighetsförklaringar.
Hindra oss från att bidra till den isärdragning av samhället som graderingen av olika människors värde bidrar till.

Vi är alla skapade av dig. 
Vi möter dig i varje människa du sänder i vår väg. 
Hjälp oss som din Kyrka att vara en öppen och trygg famn för alla. 
Ge oss kraft och mod. 
Herre förbarma dig.
Amen