Biskop Almquist Eric Abraham

Biskop Eric Abraham Almquist

Biskop i Härnösands stift 1814-1830

Född: 1767-05-25 i Gävle

Död: 1830-07-29 i Härnösand

Tid som biskop: 1814-1830

1780 Studerade vid Uppsala Universitet

1794 Prom. Phil mag

1794 Teol kand examen

1794 v Notarie i Uppsala domkapitel

1795 Disp. Pro Cand. Teol.

1795 Exam. Teol. Licentiat

1795 Ord. Consist. Notarie

Biskop Almquist Eric Abraham
Biskop Eric Abraham Almquist

1795 Teol. Docens

1796 Disp. Pro Gradu Doctoris

1796 Notarie i Teol. Fakult.

1797 E.o. Teol. Adjunkt

1797-06-10 Prästvigd Uppsala ?.

1800 Teol professor

1802 Stämma i Teol. Fakultet

1802 Ord. Teol. Adjunkt

1803 Past. Och Praepos. I Börje Praebende Pastorat

1809 Teol. Doktor

1812-12-03 Utnämnd till Biskop i Härnösand

1813 Ledamot af Evangeliska Sällskapet

1814 Revisor i Riks-Diskontoverket

1814-12-16 Ledamot af Kongl. Nordstjerne-Ordern

1815 Ledamot af Stockholm Bibelsällskap

1824 Revisor i Diskonten

1829-07-31 Kommendör af Kongl. Nordstjerne-Ordern

1809-1810-1812-1815-1817 Riksdagsman