Biskop Palmqvist Per Arne Olof

Biskop Arne Per Olof Palmqvist

Biskop i Härnösands stift 1967-1975

Född: 1921-05-28 i Brunflo

Död: 2003           

Tid som biskop: 1967-1975 

1943 Studentexamen vid Fjellstedtska

1943 Studerade i Uppsala

1945 Teol fil

1947 Teol kand

1950 Teol lic

Biskop Palmqvist Per Arne Olof
Biskop Palmqvist

1955 Teol dr

1955 Doc i kyrkohistoria i Uppsala

1956-05-27 Prästvigd i Uppsala

1956 Missiv tf Kyrkoherde i Veckholm

1959 Tf professor i Uppsala

1960 Tf professor i Åbo

1962-1963 Tf km i Östhammar

1962 Forskardoc ibid

1965 Prodirekt vid Stockholm teol inst

1967 Biskop i Härnösand

1968 LNO

1971 LNO 1 kl

1975 Biskop i Västerås

1988 Emer

1988 SKFP guldmedalj

Biskopsvapen
Kvadrerad: 1. och 4. Härnösands stifts vapen, och 2. och 3. i fält av guld en röd stolpe belagd med en palmkvist av guld med bladnerven åt sinister.

Valspråk

Redemptori obviam (Frälsaren till mötes).