Beslut om nya pastorat

Under 2020 beslutade stiftsstyrelsen om två nya pastoratsbildningar. Den ena berör församlingar i delar av Jämtland och den andra rör församlingarna i norra Ångermanland. 2019 togs beslut om ett nytt pastorat för samverkan mellan församlingarna i Sollefteåområdet.