En liten flicka tittar på en röd ros genom ett förstoringsglas.
Foto: Yana Tatevosian

Barnrättsperspektiv (BKA)

Att göra en BKA handlar om att ta reda på hur barn kommer att påverkas av ett beslut och aktivt förhålla sig till detta, med utgångspunkt i barnets bästa.

Enligt kyrkomötets beslut ska samtliga strategiska beslut föregås av en barnkonsekvensanalys. Det innebär att man inför beslut tar reda på hur barn kan komma att påverkas, och hur ett beslut kan fattas med fokus på barnets eller barnens bästa. Utgångspunkten är de kartlagda utmaningarna från beredningen, barns röster samt barnkonventionens artiklar. Ett barnrättsperspektiv ska genomsyra allt arbete som görs och det berör alla i verksamheten. Men på några områden behöver detta göras skriftligt, genom t ex barnkonsekvensanalyser. De områden som kräver ett sådant arbete finns med i checklistan.