En ung tjej med ett milkshakeglas i handen bredvid en ung kille med en stor kaffekopp.
Foto: Alex & Martin/IKON

Barn och unga i fokus 2016

Stiftsfullmäktige tog på fredagen beslut om Härnösands stifts verksamhetsplan och budget 2016. Bland annat beslutades om ett fortsatt kraftigt främjande av församlingarnas barn- och ungdomsverksamhet.

Budgeten spänner totalt över nästan 106 miljoner kronor, varav huvuddelen går till direkt stöd för verksamheten i de 100 församlingar som ingår i Härnösands stift. Glesbygdsbidraget, som kompenserar församlingar på landsbygden för deras små inkomster, är stiftets största enskilda satsning på närmare 21,7 miljoner kronor.

Barn och unga är ett annat område som prioriteras med ett brett spektra av insatser som totalt spänner över närmare 9,6 miljoner kronor. Utbildningen av unga konfirmandledare är en betydande del av satsningen, det handlar om ungdomar som väljer att engagera sig i Svenska kyrkan efter konfirmationen. Utbildningen har sedan starten blivit allt populärare och inbegriper för tillfället över 600 ungdomar. Samarbetet med organisationen Svenska kyrkans unga är en annan betydande insats. Här ges både en personalinsats och ekonomiskt stöd samt bedrivs aktiviteter i samarbete.

Samtidigt införs ett nytt bidrag som församlingarna kan söka för åtgärder som syftar till att stärka ung vuxnas plats i församlingen. Församlingarna erbjuds även utbildningsdagar i att göra barnkonsekvensanalyser och arbeta med ett barnrättsperspektiv.  Men satsningen på barn och ungdomar spänner över flera områden av stiftets budget. Bland annat görs insatser för att ta tillvara unga människors engagemang i internationella frågor men även i övrigt församlingsarbete. En inspirationsdag kommer att arrangeras för förtroendevalda och ideella medarbetare i församlingarna, med särskilt fokus på unga vuxnas medarbetarskap.  

I Härnösands stifts fullmäktige sitter 59 ledamöter från olika delar av stiftet, det vill säga Jämtlands- och Västernorrlands län. Stiftets verksamhet finansieras till största del av stiftsavgiften, som ingår i medlemmarnas kyrkoavgift. Utöver uppgiften att stötta församlingarnas arbete har stiftet även uppgifter som rör tillsyn. 

Kajsa Åslin
2015-11-23