Foto: Pixabay

Bär julens barn vid ditt hjärta

FN:s barnkonvention blir svensk lag första januari. Barn är särskilt utsatta och sårbara och därför beroende av vuxnas respekt och ansvarstagande. Vi säger ofta att barnen är vår framtid men glömmer lätt att framtiden vilar i nuet. Det vi inte ger barnen i nutiden finns inte heller i framtiden. Barnkonventionen är en viktig påminnelse om det.

Barnkonventionen talar bland annat om barns rätt till existentiell trygghet och andlig utveckling, rättigheter som berör barnets inre liv och utveckling, barnets själ, barnet inom. För att leva och utvecklas gott behöver varje barn uppleva tillhörighet, trygghet, hopp och livsmening. Barnet behöver känna att det är värdefullt och älskat och lära sig att livet är mer än yta och prestation. Att människovärdet är okränkbart och oberoende av grupptillhörighet, social status och prylar. Att det finns hållbara andliga värden vid sidan av de materiella. Allt sådant som också vi vuxna behöver, vi som bär vårt jag som ett barn inom oss.

Barnet inom, det är också kärnan i julens budskap. Universums ljus, liv och skaparkraft, Gud själv, den kärlek och mening vi hoppas, den frid och det sammanhang vi söker möter oss där som ett barn, blir barnet inom hela vår tillvaro. De gammaltestamentliga profeterna talar om hur ljuset lyser in i mörker och dödsskugga när ett barn blir oss fött, ett barn som kallas Imanuel, Gud med oss.

Gud med oss. Gud vill vara med oss!

Barnet i krubban ställer världens barn, men också det barn den vuxne bär inom sig, i tillvarons centrum. Han ligger där, ser på oss och väntar. Han kan inte tvinga sig på oss, bara vädja till oss att ta honom i famnen och bära honom vid vårt hjärta.

biskop Eva Nordung Byström

För att visa att Gud menar allvar med sin vilja att vara med oss blir Gud som en av oss i ett litet nyfött barn. Barnet i krubban ställer världens barn, men också det barn den vuxne bär inom sig, i tillvarons centrum. Han ligger där, ser på oss och väntar. Han kan inte tvinga sig på oss, bara vädja till oss att ta honom i famnen och bära honom vid vårt hjärta. Julens barn ser det barn vi är inom och är förväntansfullt, fördomsfritt och nyfiket intresserad av att få möta det, vara med det, vara Imanuel, Gud med oss.

Julens evangelium påminner oss om det i barnens rättigheter som också är det mest väsentliga i tillvaron: det andliga och det existentiella, vårt ursprung och mål, meningen, kärleken och godheten, ljuset i mörkret, livet och de värden varje människa bär inom sig, ja Gud med oss, med barnet inom.

Låt oss åtminstone en gång per år stanna upp och i stilla begrundan ta emot detta. För barnens skull men också för vår egen. Och nu är tiden då det ska göras. Det är det julens barn och juletidens stjärnor och ljus och alla världens barn påminner oss om.

Med önskan om en välsignad julefrid för ditt barn inom.

Eva Nordung Byström, biskop Härnösands stift