Foto: Pixabay

Avbokningsregler för kurser och arrangemang

I händelse av att du behöver avboka den kurs/det arrangemang du anmält dig till gäller följande:

  • Vid avbokning efter sista anmälningsdag debiteras en avbokningsavgift på 700 kronor för endagskurs och 1 500 kronor för tvådagarskurs.
  • Undantag görs vid sjukdom mot uppvisande av läkarintyg- detta ska vara kansliet tillhanda senast två veckor efter kursen/arrangemanget för att avgift inte ska faktureras.
  • Församling/pastorat kan överlåta platsen till en annan medarbetare, viktigt att då meddela kursadministratör. Allergikost kan inte garanteras.
  • Om man anmält deltagande vid middag och ej närvarar, tas avgift ut för maten samt faktureringskostnad. -avanmälan måste ske en vecka före middagen, så att kursadministratör kan avboka måltiden. 
  • Återbud vid kurser med bindande anmälan utan kursavgift, debiteras avbokningsavgift enligt översta punkten. Vid kurser med bindande anmälan samt kursavgift debiteras hela kursavgiften vid avbokning samt avbokningsavgift enligt översta punkten.
  • Om andra avbokningsregler än ovan gäller framgår detta vid informationen för den aktuella kursen/arrangemanget.
  • Någon avbokningsavgift tas inte ut vid digitala träffar, men meddela harnosandsstift.kurs@svenskakyrkan.se, om du inte kan närvara.
     

Om anmälningstiden inte har gått ut gör du själv din avbokning i Utbildningsportalen. 

För att avanmäla dig går in på "Personligt", "Anmälningar" och väljer kursen du anmält dig till som du vill avboka. Skrolla längst ned, där finns det en avanmälningsknapp, klicka på den så har du avanmält dig från kursen.

Vid frågor, harnosandsstift.kurs@svenskakyrkan.se