Åtta kan bli ny biskop

Nu är det klart vilka som ställer upp i vårens biskopsval i Härnösands stift. Åtta personer har gått vidare från nomineringsvalet – en av dem tar i september över biskopsstaven.

Nomineringsvalet hölls i Sundsvall på tisdagen och 84 procent av de röstberättigade var på plats för att nominera kandidater, plädera för dem de ansåg lämpligast och därefter rösta om saken. Här följer de som gick vidare från omröstningen.

Kenneth Nordgren, 57 år, rektor vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut, präst sedan 1992, bosatt i Uppsala. 88 röster i nomineringsvalet, 26 procent av rösterna.

Boel Hössjer Sundman, 55 år, stiftsprost i Stockholms stift, präst sedan 1993, bosatt i Uppsala. 47 röster i nomineringsvalet, 14 procent av rösterna.

Caroline Edlund, 50 år, församlingsherde i Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar, kontraktsprost i Norra Närkes kontrakt, präst sedan 2003, bosatt i Örebro. 36 röster i nomineringsvalet, 11 procent av rösterna.

Teresia Derlén, 48 år, stiftsteolog och biskopsadjunkt i Västerås stift, präst sedan 2003, bosatt i Västerås. 34 röster i nomineringsvalet, 10 procent av rösterna.

Göran Lundstedt, 56 år, stiftsadjunkt på stiftskansliet i Härnösand, redaktör för Svensk Kyrkotidning, präst sedan 2000, bosatt i Sundsvall. 33 röster i nomineringsvalet, 10 procent av rösterna.

Ulf Lindgren, 60 år, domkyrkokaplan i Stockholms domkyrkoförsamling, präst sedan 2008, bosatt i Stockholm. 31 röster röster i nomineringsvalet, 9 procent av rösterna.

Kent Nordin, 59 år, domprost i Härnösands stift, kontraktsprost i Ådalens kontrakt, präst sedan 1992, bosatt i Härnösand. 23 röster i nomineringsvalet, 7 procent av rösterna.

Stefan Nilsson, 57 år, direktor Ersta diakoni, präst sedan 1997, bosatt i Sundsvall. 21 röster i nomineringsvalet, 6 procent av rösterna.

För att gå vidare från nomineringsvalet krävs enligt regelverket att man får minst fem procent av rösterna, eller att man är en av fem som fått flest röster. Ytterligare tre personer nominerades men röstades inte vidare. 

Rösträtt i nomineringsvalet liksom i det kommande biskopsvalet har anställda som präster och diakoner i Härnösands stifts församlingar och på stiftskansliet, samt lika många elektorer som utsetts av församlingarnas fullmäktige. Till det kommer stiftsstyrelsens och domkapitlets ledamöter. Totalt är det 398 personer. 

Mer information, med tidsplan för vårens biskopsval och biskopsskiftet i höst, finns samlat här på biskopsvalets webbplats.


Bildtext ovan: 
Övre raden från vänster: Boel Hössjer Sundman, Kenneth Nordgren, Ulf Lindgren och Caroline Edlund. Nedre raden från vänster: Teresia Derlen, Stefan Nilsson, Göran Lundstedt och Kent Nordin.

Bildtext puff: Sven-Olof Näslund, präst i Örnsköldsviks södra pastorat lägger sin röst i nominneringsvalet, som genomfördes på Tonhallen i Sundsvall på tisdagen.