Foto: Arnäs församling

Arnäs församling sjunger in fastan

Fastan är en period då vi får ta tillfället i akt att städa i de skrymslen och vrår i vårt inre som vi annars bara passerar och sortera bland allt som ligger i vår livsryggsäck som vi bär med oss. Sven Edsfors, organist och Oskar Wedman, kantor från Arnäs församling framför psalm 738 inför fastan.

Lila är den liturgiska färgen för förberedelse och rannsakan. Den används under två av kyrkoårets perioder – advent och fastan. Det är förberedelsetider inför de två stora högtiderna jul och påsk.

När vi förbereder oss för en högtid brukar vi ofta se över våra hem lite extra, göra rent i alla rum och städa i de skrymslen och vrår som vi annars bara passerar. Och i lådorna med högtidspynt sorterar vi ut sådant som blivit skräp och bara belastar och tynger och skymmer det som är värdefullt och fint.

Fastan är en period då vi också får ta tillfället i akt att städa i de skrymslen och vrår i vårt inre som vi annars bara passerar och sortera bland allt som ligger i vår livsryggsäck som vi bär med oss. Vi får be Gud om hjälp att se och inse vad vi behöver göra upp med, vad vi ska lägga kraften på i stället och vad som är viktigt på riktigt i våra liv. Vi får be om förlåtelse för det som behöver förlåtas, laga det som behöver lagas och vila från intryck så att själen kan ”docka” i livets källa som är Gud.

Under fastan avstår många från något för att leva mer avskalat och för att få mer tid och kraft till att vårda relationen med Gud. Det kan handla om att avstå från något att äta eller dricka, som tex kött, godis eller alkohol. Det kan också handla om att avstå från sociala medier eller något annat som tar mycket energi och tid av livet.

Tanken är att när vi skalar ner och städar i våra liv får vi möjlighet att försonas med vårt inre, med vår relation till Gud, och med vår relation till skapelsen och varandra. Tillsammans med Gud vandrar vi i fastan försoningens väg, frihetens väg, gemenskapens väg och himmelens väg som psalmen säger.

Kyrkans år har fler årstider än det kalenderår vi är vana att relatera till. Första halvan av kyrkoåret består av advent, jultiden, trettondedagstiden, fastan, påsktiden och pingst. Andra halvan av kyrkoåret kallas för Trefaldighetstiden och i den ingår ett antal årstider och högtider som definierar vilken kyrkoårstid vi är inne i. Kyrkoåret hjälper oss att leva i alla delar av kristen tro och inte fastna i en. Det kan berika vårt sätt att se på livet och ge oss trygga ramar och rutiner som återkommer varje år. Psalmerna i Den svenska psalmboken kan hjälpa oss att få syn på och fördjupa de olika årstiderna under kyrkoåret. 

Eva Stenström, stiftsadjunkt för gudstjänstutveckling och teologi