Åre pastorat sjunger in pingsten

Härnösands stift kommer i år att publicera en psalm i inledningen av varje ny kyrkoårstid. Nu går vi in i pingstens tid och medarbetare från Åre pastorat sjunger sv. Psalm 719.

Jesus berättade för sina lärjungar att han skulle dö och uppstå till nytt liv. De förstod inte vad han pratade om och kände sig oroliga inför att han skulle lämna dem. Men han försäkrade att de inte behövde vara oroliga. Gud skulle inte lämna dem ensamma, utan Gud skulle sända sin Ande till dem. Anden skulle vara deras hjälpare och göra Guds närvaro i deras liv synlig.

Strax innan Jesus for till himlen – det som vi firar på Kristi himmelsfärds dag – underströk han än en gång att Anden skulle komma med kraft. Då hängde det han sade också ihop med ett uppdrag att vittna om allt som Jesus är och har gjort.

Det blev som Jesus hade sagt. På pingstdagen, när många människor var samlade i Jerusalem, kom Guds Ande väldigt synligt och tydligt till lärjungarna, så att de kunde berätta om Guds gärningar och om Jesus och vägen till evigt liv.

I pingstens tid i kyrkoåret firar vi det. Vi firar också att Gud sänder sin Ande till oss här och nu. Anden synliggör Guds närvaro i våra liv, vägleder och ger oss kraft. Anden visar på det som är sant och äkta i våra liv, på vad som är viktigt och värdefullt, på var vårt fokus ligger. Och vi får be om Guds Ande i våra liv.

Första versen i psalmen vi hör här är en bön om att vi ska få ta emot Guds Ande i våra liv och i våra hjärtan, som en brinnande låga och som en livgivande uppfriskande vårvind. Andra versen låter oss ana att när vi tar emot Anden får vi också en uppgift att visa på Gud för andra.

Kyrkans år har fler årstider än det kalenderår vi är vana att relatera till. Första halvan av kyrkoåret består av advent, jultiden, trettondedagstiden, fastan, påsktiden och pingst. Andra halvan av kyrkoåret kallas för Trefaldighetstiden och i den ingår ett antal årstider och högtider som definierar vilken kyrkoårstid vi är inne i. Kyrkoåret hjälper oss att leva i alla delar av kristen tro och inte fastna i en. Det kan berika vårt sätt att se på livet och ge oss trygga ramar och rutiner som återkommer varje år. Psalmerna i Den svenska psalmboken kan hjälpa oss att få syn på och fördjupa de olika årstiderna under kyrkoåret.