Anundsjö kyrka

Anundsjö kyrka tros ha uppförts under första hälften av 1400-talet och är vigd åt helgonet sankta Anna, mor till junfru Maria. Byggnaden har trots flera restaureringar fått behålla sin medeltida prägel.

Klockstapeln är uppförd år 1759 av bygdens son, den skicklige byggmästaren och mångsysslaren Per Zakrisson från Kubbe. Minnesstenen framför stapeln restes år 1959 för att hedra minnet av klockstapelns byggmästare.

Predikstolen är troligen tillverkad i början av 1700-talet och kan med stor sannolikhet tillskrivas predikstolsmakare Erik Olofsson Bring. Han var vid sin död, år 1708, bosatt i Anundsjö och titulerades då länsman. Dopfunten av trä skänktes år 1665 till kyrkan av den dåvarande kyrkoherden och hans hustru till minne av deras avlidne lille son.

År 1799 försågs kyrkan med en altaruppsats, tillverkad av den kände bildhuggaren Pehr Westman från Hemsön, Härnösand. Den inramar i dag det östra fönstret, vars glasmålningar sedan år 1913 utgör kyrkans altartavla. Glasmålningen som utfördes av F. Gullick, Stockholm skildrar Kristi uppståndelse.

Byggnaden har trots flera restaureringar fått behålla sin medeltida prägel. Under 1700-talet utvidgades byggnadens fönster och nya fönster öppnades på norra långhusväggen och västra gaveln. Triumfkrucifixet är snidat omkring år 1500. Det utmärks av de gotiska bladen ovanför Jesu huvud och på korsarmen. Kyrkans medeltida träskulpturer från 1200-talet och 1400-talet är numera deponerade på länsmuseet i Härnösand.

Under 1400-talet utrustades långhuset med två stjärnvalv, vartefter väggar och valv försågs med kalkmålningar. De överkalkades vid 1700-talets mitt. Idag kan man endast se måleriet i några valvbågar över fönstren i koret. De togs fram år 1952.

Anundsjö kyrka är en salkyrka med rektangulär grundplan. Kyrkobyggnaden omnämns första gången i ett visitationsprotokoll år 1437.

ett lila frågetecken på en betongpelare.

Ordförklaringar

Från annex till vapenhus. Här förklaras några av orden som finns i texterna om de medeltida kyrkorna. Orden står i bokstavsordning.

Ett kollage av medetiltida kyrkliga interiörer och exteriörer.

21 medeltida kyrkor

Vid medeltidens slut fanns minst 103 kyrkor inom Härnösands stifts nuvarande gränser. Av dessa kyrkor är 21 bevarade och används än i dag för det ändamål som avsågs när de uppfördes. Här kan du kika in i alla de kyrkor som ingått i stiftets projekt Medeltiden.