Älska dig själv så som din nästa

Psalmen Stilla natt sägs vara den mest sjungna och spelade julsången. Det är lätt att förstå. Den är vacker och innerlig och bär julens budskap om Guds kärlek och frid till alla människor på ett stillsamt och glädjerikt sätt.

Texten anses vara skriven av en tysk präst under den osäkra tid som följde upplösningen av det tysk-romerska riket efter Napoleonkrigen. Psalmen sägs också ha spelat en viktig roll i det vapenstillestånd som skedde 1914 vid inledningen av första världskriget. Tyska och brittiska soldater trotsade förbudet att tända ljus, lämnade skyttegravarna och möttes i ingenmansland under det att de på varsina språk sjöng Stilla natt. De önskade varandra god jul och snar fred, utbytte gåvor och spelade fotboll innan de sedan återgick till sina positioner.

Tänk om detta kunde hända igen. Fred mellan folken och frid i sinnet är en julklapp vi väl alla önskar oss. Ändå känns det som en helt omöjlig utmaning. För många av oss är det inte bara svårt att acceptera och respektera den mångfald av kulturer och traditioner som finns i världen, det är också allt för ofta svårt att dra jämt med människor i vår omedelbara närhet. Och friden, den är inte lätt att nå i en värld så fylld av orättvisor, våld och hot som tränger sig in i vår närhet och våra liv, nu också i form av en obegriplig pandemi.

Julens ärende till oss är bland annat att tänka över just detta. Vår önskan om fred och frid i tillvaron måste alltid börja med oss själva, vårt sätt att leva och se på andra. Det var också därför som Jesus, julens barn, som vuxen lärare och profet gav oss kärleksbudet. Det kärleksbud som handlar om att vi behöver älska och respektera Gud och även, i lika hög grad, göra det samma med både våra medmänniskor och faktiskt också oss själva.

För det är nog så, att om vi inte kan älska och respektera oss själva så är det svårt att ge detta förhållningssätt vidare till de människor vi möter eller till den kärleksfulle Gud som julens budskap vill ge oss kraft att tro på.

Biskop Eva Nordung Byström

För det är nog så, att om vi inte kan älska och respektera oss själva så är det svårt att ge detta förhållningssätt vidare till de människor vi möter eller till den kärleksfulle Gud som julens budskap vill ge oss kraft att tro på. Den Gud som ger oss av sitt ljus, sin frid och mening i en ibland så obegriplig tillvaro.

Så våga möta dig själv med julens stilla budskap detta år. Ta emot den fred och frid som vilar i julnattens skälvande ljus, omvälvande evangelium och Gudsmöte. Bed Gud om ledning, stöd och hjälp att finna och gå den fredens och fridens väg som julens barn kom för att visa oss.

Profeten Jesaja skriver i en av julens bibeltexter: 
Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram…Ty ett barn har fötts… och detta är hans namn: Allvis härskare, Gudomlig hjälte, Evig Fader Fredsfurste.

Med önskan om en fridfull julhelg
Eva Nordung Byström, biskop