Foto: Gunilla Englund

Alnö församling först i stiftet att genomföra Regnbågsnyckeln

Nu ska Alnö församling bli ännu bättre på att inkludera HBTQIA-personer. En gedigen utbildning av medarbetare och förtroendevalda ska leda fram till märkningen Regnbågsnyckeln. "Det är viktigt för oss som kyrka att vara en inkluderande gemenskap och tydliggöra att HBTQIA-personer är en självklar del av församlingen. För att kunna göra det behöver vi lära oss mer om vad det innebär", säger Eva Stenström, präst och ansvarig för processen i församlingen.

Märkningen Regnbågsnyckeln innebär att anställda och förtroendevalda i församlingen genomgått en process för en mer inkluderande kyrka och har viljan att arbeta aktivt för mångfald och öppenhet. Alnö församling ska under det närmaste 1,5 åren, genom utbildning och samtal, fördjupa sina kunskaper om vad det är att vara människa och HBTQIA-person, reflektera över bibelsyn och tolkning, och framför allt bli mer medvetna om sig själva och de synliga och osynliga normer som de bär på. 
– Det känns roligt och angeläget att göra det här. Kyrkoherden och förtroendevalda hade planer på att genomföra satsningen redan 2019, sedan kom pandemin emellan. Det är viktigt att både medarbetare och förtroendevalda genomför processen, och inte bara de som är intresserad av frågorna, för att vi verkligen ska bli en inkluderande församling och för att vi ska lägga resurser på rätt saker, säger Eva Stenström

Alla arbetsplatser inom Svenska kyrkan bör sträva efter att bli HBTQ-certifierade med hjälp Regnbågsnyckeln. Det bestämdes år 2013 på Kyrkomötet, som är Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Spannet har också utökats med I för intersexpersoner, A för asexuella och plus för att inkludera alla andra identiteter och läggningar.

Processmodellen Regnbågsnyckeln består av sex steg i olika färger. Den är framtagen i samarbete mellan Svenska kyrkan, Riksförbundet EKHO och Sensus.

Det första steget i processen är det röda steget. Det innebär att församlingen visar intresse för märkningen och tillsammans med styrgruppen planerar hur man ska komma i gång. Det andra steget, orange, handlar om att utbilda de anställda och förtroendevalda kring normer, bemötande och inkludering. Man får också boken "Så att jag kan komma in", som handlar om kristen tro och olika HBTQ-berättelser, skriven av Erik Gyll och Frida Ohlsson Sandahl. Det tredje steget, gul, är att delta i studiecirklar, utifrån den tidigare nämnda boken. 
– Vi har precis börjat med det tredje och gula steget och ska ha studiecirklar utifrån boken som vi fick i steg två. Det känns viktigt att det här steget får ta tid och att vi verkligen jobbar igenom frågorna, säger Eva Stenström

Det fjärde stenget, grön, innebär att församlingen ska identifiera eventuella utbildningsbehov utifrån den process som pågår och ta fram mångfaldsvisioner. I det femte steget, blå, kan församlingen utbildas ytterligare utifrån de identifierade behoven av fördjupning. I det sjätte och sista steget, lila, ska församlingen formulera sina mångfaldsvisioner, få dem godkända av styrgruppen och tilldelas märkningen Regnbågsnyckeln.

Alnö församling vill med hjälp av Regnbågsnyckeln sända signaler till inte bara kristna HBTQIA-personer, utan till alla att församlingen är en trygg plats, och att här ska människor bli sedda och bekräftade oavsett vilka de är, och oavsett hur deras familjekonstellation ser ut.    
– Vi öppnar upp oss mer för alla, vi blir alla fria att avvika lite mer och det är ok, säger Eva Stenström

Maria Eddebo Persson
2023-03-13

Två personer håller upp regnbågsflaggan mot himlen.

Hbtq i Svenska kyrkan

Svenska kyrkan ska vara en inkluderande kyrka, där hbtq-personer ska känna sig trygga och välkomna. Därför jobbar vi aktivt mot diskriminering och för inkludering.