Foto: Maria Eddebo Persson

Alla orglar i stiftet ska inventeras

Nu ska alla kyrkorglar i Härnösands stift inventeras. Det är ett stort arbete som kommer att ta flera år. Avsikten är att underlätta underhållet av orglarna och att öka kunskapen och engagemanget för dem.

I Härnösands stift finns cirka 200 orglar och 170 av dem omfattas av kulturminneslagen. Några orglar är från 1700-talet, andra är från sekelskiftet och några är från modern tid. Kunskaperna om instrumentens kulturhistoriska, konstnärliga, musikaliska och hantverksmässiga värden ofullständiga, såväl inom Svenska kyrkan som inom kulturarvssektorn.
– Vi vill i och med detta projekt generera ny kunskap om orglarna och dess historia. Det är en kulturhistorisk inventering. Vi kollar inte bara om orglarna är spelbara. Eftersom Härnösands stift saknar en sammanställning och inventering av orglarna i stiftets kyrkor är det också svårt att sköta kulturvårdande insatser och därmed är det risk att instrument far illa, förstörs eller säljs utan att dess kulturvärde kunnat bedömas, säger Sven Olofsson, filosofie doktor och historiker på Mittuniversitetet.

Planera vård och underhåll
Målen med denna inventering är dels att skapa ett vetenskapligt och långsiktigt hållbart bedömningsverktyg för att planera vård och underhåll av instrumenten, dels att öka kunskapen ute i församlingarna för det kulturarv som orglarna utgör.
– Engagemanget ute i församlingarna är grundförutsättningen för ett långsiktigt bevarande av dessa instrument. Detta är också särskilt viktigt eftersom Svenska kyrkan redan idag är den främsta anordnaren av musikevenemang och där orgeln ofta spelar en central roll. Vi kommer under projektets gång anordna konserter i kyrkorna med föreläsningar och psalmsång för att öka intresset hos allmänheten, säger Sven Olofsson.

Engagemanget ute i församlingarna är grundförutsättningen för ett långsiktigt bevarande av dessa instrument.

Sven Olofsson

En förstudie gjordes under 2014 med några få utvalda orglar, bland annat i Säbrå och Sunne.
– Under förstudien började vi att kontrollera orgeln i Sunne kyrka utanför Östersund. Den är en av de mest kulturhistoriskt intressanta orglarna som vi har i stiftet, säger Sven Olofsson.

Börjar i Ådalen och Ragunda 
Förstudien har nu avslutats och projektet som kommer genomföras under åren 2015-2018 påbörjats. Projektgruppen leds av Sven Olofsson, som är underställd stiftsantikvarien Torbjörn Svaan, har en god bild av hur de vill jobba med orgelinventeringen fortsättningsvis. Övriga i projektgruppen är organisterna Michael Eriksson och Håkan Dahlen, arkivarierna Björn Olofsson från Jamtli och Bodil Mascher från Länsmuseet i Västernorrland.
– Vi kommer att börja med orglarna i södra Ådalen och i Ragunda kontrakt. Kantorerna reser runt till de olika kyrkorna och spelar på orglarna och kollar de tekniska detaljerna, arkivarierna tittar på interiörer, inventarier, arkitekturen och övrigt hantverk, och jag letar upp historierna om orglarna, säger Sven Olofsson. 

Drömorgeln kanske finns på en vind  
Det är inte bara orglarna som är uppställda i kyrkorna som inventeras. Även nedmonterade orglar som står på någon kyrkvind eller i ett förråd inventeras.
– Drömmen är att hitta en originalorgel av orgelbyggaren Johan Gustaf Ek från Torpshammar. Det går rykten om att det kanske finns någon sådan. Det vore underbart att kunna väcka den till liv i så fall, säger Sven Olofsson och ler.

Maria Eddebo Persson
2015-05-04