Foto: Härnösands stift

34 miljoner i bidrag till stiftets kyrkor

PRESSMEDDELANDE | Nu är det klart vilka kyrkor i Västernorrland och Jämtland/Härjedalen som får statliga pengar till renovering under 2020. Det handlar totalt om drygt 34 miljoner kronor. "Behoven är stora och ansökningarna har varit många. Trots att Härnösands stift tilldelats mer pengar än tidigare år, har ända bara drygt hälften av församlingarnas ansökningar kunnat beviljas", säger stiftsantikvarie Fredrika Björk.

Staten bidrar med pengar för att bevara det gemensamma kulturarv som kyrkorna är. Stiftsstyrelsen fördelar bidraget till församlingarna, till antikvariskt motiverade insatser på de kyrkor, kapell och klockstaplar som är skyddade enligt kulturminneslagen.
– Det handlar om viktiga åtgärder för att allas vårt kulturarv ska kunna brukas i dag och förvaltas för framtiden, säger Fredrika Björk.

Flera bidrag gäller omläggning av skiffertak, en kostnadskrävande insats.
– Många kyrkor fick nya skiffertak på 30-talet när spåntaken byttes ut. Efter nästan 100 år behöver underlaget bytas och skiffern måste plockas ner och läggas om, förklarar Fredrika Björk. 

Nedan listas de större projekt som får del av statens kyrkoantikvariska ersättning (KAE) 2020.

Västernorrland:

 • Attmars kyrka, tjärning av klockstapel: 360 000 kr
 • Bydalens gravkapell, restaurering av fasad: 553 000 kr
 • Eds kyrkogård, restaurering av stödmur: 1 939 000 kr 
 • Grundsunda kyrka, tjärning av tak på kyrka och klockstapel: 218 000 kr
 • Helgums kyrka, konservering av textilier: 105 000 kr
 • Hässjö kyrka, utredning och reparation av kyrktornet, etapp ett: 3 120 000 kr
 • Ulvö kyrka, restaurering av ytter- och innertak, fönstermålning: 1 006 000 kr

Jämtland/Härjedalen:

 • Ankarede kapell, tjärning av spåntak och restaurering av entré: 200 000 krBrunflo kyrka, omläggning av skiffertak: 6 868 000 kr
 • Fors kyrka, installation av inbrotts- och brandlarm: 446 000 kr
 • Fjällsjö kyrka, tjärning spåntak, målning plåttak, restaurering altarring och predikstol: 277 000 kr
 • Lillhärdals kyrka, omläggning av skiffertak: 1 527 000 kr
 • Marby gamla kyrka, byte av takspån, installation av avfuktare: 1 406 000 kr
 • Nyhems kyrka, omläggning av spåntak på kyrka och bisättningslokal: 1 892 000 kr
 • Revsunds kyrka, omläggning av skiffertak etapp ett: 8 468 000 kr
 • Överhogdals kyrka, exteriöra tak- och träarbeten: 3 704 000 kr

Stiftsövergripande:

 • Härnösands stift, för stöd till församlingarna med genomgång och kvalitetssäkring av kyrkornas förteckning över kulturhistoriska föremål: 1 775 000 kr

I Härnösands stift, omfattande Jämtlands- och Västernorrlands län, har Svenska kyrkan 228 kyrkor och kapell. Över 80 procent av dessa är skyddade enligt kulturminneslagen.

För mer information: Fredrika Björk, stiftsantikvarie på Härnösands stift, 0611-254 66