Foto: Härnösands stift

31 miljoner till stiftets kyrkor

Nu är det klart vilka kyrkor i Härnösands stift som får statliga pengar till restaurering under 2017. Det handlar om totalt 31 miljoner kronor.

– Vi ansökte om över 50 miljoner, vilket gör att flera projekt har fått skjutas på framtiden. Behoven är stora och vår ansökan om statlig ersättning endast bejakades till drygt hälften, säger stiftsantikvarie Linnea Skog.

Staten bidrar med pengar för att bevara det gemensamma kulturarv som kyrkorna är. Stiftsstyrelsen fördelar bidraget till församlingarna, till antikvariskt motiverade och kostnadskrävande insatser på skyddat kyrkligt kulturarv såsom kyrkor, kapell, klockstaplar och kyrkogårdar.

Här är de största projekten i stiftet som får del av statens kyrkoantikvariska ersättning:

Västernorrland

Flera projekt har fått skjutas på framtiden

Linnea Skog, stiftsantikvarie

• Attmars kyrka: 3 132 000 kr, restaurering av klockstapel samt lagning av puts på kyrkan och stigport.
• Styrnäs kyrka: 2 769 000 kr, restaurering av tornet. Putsskador, trä- och plåtarbeten samt restaurering av fönster.
• Sköns kyrka: 2 128 000 kr, exteriör restaurering av fasader och stigportar.
• Arnäs kyrka: 1 750 000 kr, restaurering av kyrktorn.
• Ramsele gamla kyrka och klockstapel: 1 239 000 kr, restaurering av fasader, tjärning av spåntak och konservering av muralt måleri.  
• Sidensjö kyrka och klockstapel: 1 043 000 kr, restaurering och tjärning av spåntak.
• Anundsjö kyrka: 761 000 kr, restaurering av de putsade fasaderna
• Resele kyrka och gravkapell: 606 000 kr, lagning av putsskador och fönster på kyrkan, restaurering av gravkapell
• Maria kapellet (Kramfors): 690 000 kr, utvändig lagning och avfärgning av puts, samt målning av fönster.

Jämtland

• Svegs kyrka: 7 075 000 kr, exteriör restaurering av långhus och sakristia.
• Hammerdals kyrka: 3 897 000 kr, utvändig restaurering av fasadputs, fönster och takplåt.
• Marby gamla kyrka: 586 000 kr, restaurering av spåntak.
• Kyrkås gamla kyrka: 141 000 kr, restaurering av sakristians spåntak.
• Lillhärdals kyrka och kyrkogård: 114 000 kr, inventering och upprättande av vård- och underhållsplan.
• Hotagens kyrka: 63 000 kr, projektering av utvändig restaurering
• Köttsjöns kapell: 62 000 kr, lagning och målning av fönster.

Stiftsövergripande

• Orgelprojekt: 2 588 000 kr, Inventering och fördjupad undersökning av stiftets orglar som är skyddade av kulturminneslagen. Underlaget ska i första hand ligga till grund för församlingarnas, länsstyrelsernas och stiftets hantering av kulturhistoriskt värdefulla orglar.
• Fiskarkapell i Härnösands stift: 706 000 kr, forsknings- och informationsinsatser om norrlandskustens fiskarkapell.