100 år senare – Noraprästens fredsbudskap lever än

Han var Lundgren i Nora med Sveriges riksdag. Men lika ofta gick han under namnet Norrlands fredsapostel. Så är han också upphovsmannen till den i dag globala rörelsen Kristna Freds. Lördag den 15 juni firar Nora-Skogs församling 100-årsjubileumet av den kristna fredsrörelsens bildande i just Nora.

Gustaf Fritiof Lundgren var legendarisk på sin tid men med åren har minnet av honom bleknat.
– När vi i församlingsrådet insåg vad Lundgren gjort, och att allt startade här i lilla Nora, så var det klart att vi ville uppmärksamma det. Samtidigt ville vi göra något mer än själva jubileet, säger Johanna Zidén i Nora-Skogs församlingsråd.
Det blev ett firande i tre steg: en berättarkväll, ett 100-årskalas och en ickevåldskurs. Det senaste helt i linje med Lundgrens eget budskap.

Riksdagsmannen och kyrkoherden Gustaf Fritiof Lundgren arbetade intensivt för världsfreden genom att uppmana till att vägra värnplikt. Den missionen var också grunden till att han den 15 juni i Nora, året efter första världskrigets slut, bildade Svenska Världsfreds Missionen. Föreningen fick ett 100-tal efterföljare i Ångermanland, och ”de ångermanländska vägrarna” blev under några år ett känt begrepp i landet.

1934 avled Lundgren i Nora hastigt, men hans pacifistiska budskap på kristen grund fortsatte spridas och utvecklas. Som en av milstolparna anges i dag den utredning föreningen fick till stånd i början av 1960-talet, som ledde till möjligheten för värnpliktiga att få vapenfri tjänst.

Idag har föreningen bytt namn till Kristna Fredsrörelsen, mest kallad Kristna Freds, har 900 medlemmar i Sverige och samarbete med den internationella fredsorganisationen International Fellowship of Recociliation (IFOR). Kristna Freds stödjer bland annat lokala fredsaktörer i Colombia, Mexiko, Västsahara och Sydsudan. En annan del av verksamheten är kurser i ickevåld i Sverige.

Gustaf Fritiof Lundgren har sin sista vila på kyrkogården vid Nora kyrka.
Kajsa Åslin
2019-06-03

Källor: Lundgren i Nora, bok av Nils Parkman (Härnösands stift 2002). G Fritiof Lundgren, artikel av Sven Erik Täckmark i Svenskt biografiskt lexikon, webbuppl. 
Kristna Fredsrörelsens webbplats.

Bildtext: Kristna Freds arbetar för fred genom ickevåld, bland annat genom olika aktioner som här i Uppsala för något år sedan. Foto: Kristna fredsrörelsen

Fakta/Nora firar sin fredsapostel

100-årsjubileumet i församlingshemmet i Nora inleds den 13 juni då den pensionerade prästen Nils Parkman, som skrivit en bok om Lundgren i Nora, delar med sig av sina kunskaper om den legendariske Noraprofilen.
Den 15 juni, på årsdagen av föreningens bildande blir det tårtkalas med musikunderhållning, körsång och tal av generalsekreteraren Lotta Sjöström Becker som medverkar via videolänk.
I höst erbjuder Nora-Skogs församling en kurs i ickevåld, med instruktör från Kristna Fredsrörelsen.