Vuxenverksamhet

Kyrkan har många mötesplatser och grupper både på dag- och kvällstid. Kom och träffa både nya och gamla vänner.

P g a nya restriktioner f ro m 12 januari måste vi tyvärr sätta paus för våra vuxenverksamheter. Preliminärt startar dessa igen först i mitten av februari. 

Domkyrkan

Internationella gruppen 
Tisdagar kl 11.00
Domkyrkans körrum
Datum: 22/2, 15/3, 5/4, 26/4, 10/5, 31/5
Vi arbetar för att skapa en rättvis värld utan hunger, fattigdom och förtryck.
Mer info: Johan Holgersson, 0611-288 03

Lördagsfrukost
Lördag kl 9.30-11.00
Församlingsgården    Datum: 23/4
Vi bjuder på frukost, lyssnar till en föreläsning/samtal i ett aktuellt ämne.
Andakt efteråt. För dig mitt i livet.
Anmälan via hemsidan.
Mer info: Christina Ahlenius 0611-288 21.

Kristen djupmeditation
Torsdagar 19.00-20.00
Domkyrkan    Datum: 17/2 - 16/6 (ej 14/4 & 26/5)
Under kristna djupmeditationen har du möjlighet att varva ned och ta dig tid för meditation. (Är du nybörjare kom gärna 20 minuter innan för  introduktion.)
Mer info: Cristina Grönroos, tel 0611-288 02

Gemenskapsträff med allsång
Tisdagar kl 13.00
Domkyrkans församlingsgård    Datum: 1/3, 29/3, 3/5
Mer info: Kajsa Perstrand, tel 0611-288 23

Café trädgårn

Café Trädgårn, Trädgårdsgatan 7. Mer info: 0611-288 65
Språkcafé
Torsdagar kl 16.00-18.00
En möjlighet att få öva svenska, få hjälp med läxan och fika tillsammans med andra. Alla är välkomna!

Café Mötesplats tyvärr inställt!
Ett samarbete mellan Härnösands kommun och Svenska kyrkan Härnösand.

Hemsö

Mat & Prat
Tisdag kl 12.00
Hemsö församlingshem    Datum: 22/2, 17/5
Samvaro, fika och andakt.
Tipsa gärna om förslag på programinnehåll och föreläsare. 
Mer info: Christina Ahlenius 0611-288 21

Häggdånger

Sopplunch ”Mat & prat”
Torsdag kl 12.00
Häggdångers församlingshem    Datum: 17/2, 17/3, 21/4, 12/5
Samvaro, sopplunch och andakt. Ta gärna med ditt handarbete.
I samarbete med De gamlas vänner.
Mer info: Christina Ahlenius 0611-288 21

Högsjö

Fredagsträff i Högsjö
Fredag kl 12.00 
Högsjö församlingsgård    
Gemenskap, lunchsmörgås/fika och andakt.

Fredagsträff med muisik & programinslag: 18/2, 18/3 och 29/4
Martagruppen ”handarbete” övriga fredagar
Ta gärna med ditt handarbete. 

Avslutning söndag 15/5.
Mer info: Christina Ahlenius 0611-288 21

Stigsjö

Onsdagsträffen med allsång tillsammans med Emma Ekebjörk.
Onsdagar kl 13.00
Stigsjö församlingshem    Datum: 2/3, 30/3, 27/4, 25/5
Onsdagscafé för daglediga med tid för samtal, kaffe och handarbete. Ta gärna
med ditt handarbete! Mer info: Stina Östman, 0611-288 22

Bibelsamtalsgrupp
Gamla Testamentets kvinnor och kvinnosyn.
Onsdagar kl 18.30- 20.00
Stigsjö församlingshem    Datum:16/2., 2/3, 16/3
Ledare: Sverker Ågren och Jörgen Kristiansson. Mer info: Jörgen, 070- 512 75 50

Viksjö

Samtalsgruppen
Torsdagar kl 11.00
Viksjö servicehus    Datum: 24/2, 24/3, 21/4, 19/5
Samtalsgruppen i Viksjö servicehus är en träff för daglediga.
Mer info: Stina Östman, 0611-288 22

Älandsbro

Café Kyrkkällan
Tisdagar kl 13.00-16.00 ”drop-in” Kyrkkällan (mittemot ICA), Älandsbro.
Ojämna veckor t.o.m. 24/5
För daglediga i åldrarna +30 år. Kom och påverka vårens program!
Boklåda, tidningar och spel finns! Fika. Andakt. Diakon finns på plats under öppettiderna. Mer info: Christina Ahlenius 0611-288 21

Sång och Lässamling
Torsdagar kl 10.30
Älandsbro servicehus    Datum:  3/3, 31/3, 28/4, 2/6
Träff för daglediga med tid för gemenskap, kaffe, sång och musik.
Mer info: Stina Östman, 0611-288 22