Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Teckenspråkig verksamhet

Här kan du läsa mer om var du vänder dig för att hitta mer information om det teckenspråkiga arbetet i stiftet.

Mer info

Johan Selin Wisser

Svenska kyrkan Härnösand

Komminister, Teckenspråkig präst