Stor & Liten

En öppen, pedagogisk och kostnadsfri verksamhet. Barn och föräldrar leker, sjunger, skapar, umgås och lär känna varandra och kyrkans traditioner.

Måndagar

9.00 - 11.30 Kyrkkällan Älandsbro

9.00-11.30 Domkyrkans församlingsgård, barn- och ungdomslokalerna

Fredagar

9.00 - 11.30 Domkyrkans församlingsgård, barn- och ungdomslokalerna

9.00 - 11.30 Högsjö församlingsgård


Vi serverar ett enklare fika där intäkterna går till det diakonala arbetet (Svenska kyrkans sociala arbete).   

Vad är diakoni? - läs här!

Barn använder appen kyrkan på iPad.

Kyrkan – en app för barn

Kyrkan är Svenska kyrkans app för barn i förskoleåldern. I den får du besöka en kyrka för att bland annat spela på orgeln, hälla vatten i dopfunten och måla ett kyrkfönster. I appen finns också korta filmer om dop, begravning, vigsel, jul och påsk.