Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Stigsjö kyrkogård

Kyrkogården ligger 1.5 mil väster om Härnösand och har 783 st gravplatser. På kyrkogården finns en minneslund. En askgravlund kommer att anläggas under de närmaste åren.

Mer info

Karin Forsberg

Svenska kyrkan Härnösand

Administration kyrkogård & begravning

Mer info

Håkan Högback

Svenska kyrkan Härnösand

Kyrkogård- och fastighetschef