Foto: M Melander

Stigsjö kyrka

Den vita stenkyrkan omgärdad av landsbygd tornar fram cirka 2 mil väster om Härnösand.

Stigsjö kyrka uppfördes 1786 under tillsyn av byggherre Pehr Hagmansson. På kyrkans plats har minst två tidigare kyrkor stått. Den första nedbrunnen 1559 efter ett åsknedslag. En ny kyrka byggdes 1560 men visade sig snabbt för liten och trots förlängning år 1685 revs den 100 år senare för att ge plats åt den nuvarande kyrkan.

Altaruppsatsen med kors, svepduk och törnekrona är gjord av Johan Edler.
Orgeln med orgelverk på 8 fot och 13 stämmor byggdes av Pehr Strand i Stockhom. Nytt orgelverk installerades 1916 av Zetterqvist och Son, Örebro.
Bland inventarierna finns oljemålningen "Synderskan i fariséens hus" från 1700-talet.

 Välkommen att titta in i Stigsjö kyrka med hjälp av panoramabild >>