Foto: Christina Nilsson

Där kyrka och skola möts

Svenska kyrkan Härnösand vill vara en naturlig del i skolan.

Välkommen till våra kyrkor och kapell i Härnösand!

Vi önskar att vi med kyrkans närvaro och undervisning genom skolåren skapar en ökad nyfikenhet och förståelse och att skolan ska känna sig trygg i samarbetet så att det känns enkelt och självklart att samarbeta vid t ex temadagar eller vid krissituationer.

Vi erbjuder alla barn från förskoleålder till årskurs 6 olika samlingar t ex Skattjakten, påsk-  julspel och ”Våga ta ställning” ...  Ladda ned folder

Vill er klass göra ett besök? kontakta ansvarig pedagog. 

 

 

Kyrkopedagogik 

Alla dessa olika alternativ kan vi variera svårighetsgrad på, utifrån vilken årskurs som kommer på besök. Vi jobbar utifrån kyrkopedagogikens tanke. Att det är för alla åldrar (från Åk 1 och uppåt). Att man ska lära känna och uppleva kyrkorummet på olika sätt. Så genom dialog, delaktighet och helhet så gör vi dessa besök tillsammans.
Ladda ned folder

Är ni intresserad att komma på besök?
fyll i en intresseanmälan längre ned på sidan så återkopplar en pedagog till er. 

 

Välkommen till Kyrkopedagogik! Kryssa i vilket/vilka alternativ ni är intresserad av.

Din personliga integritet är viktig för oss och därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har. Läs mer om detta på vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/sa-behandlar-svenska-kyrkan-dina-personuppgifter

Ur Läroplan för grundskolan, kursinnehåll i religion:
”I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskapen om
religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.

Syfte: 
Undervisningen ska ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar.
Ska skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig livshållning och förståelse för egna och andra människors sätt att tänka och leva. ”

 

Läroplan >>>