Foto: Christina Nilsson

Där kyrka och skola möts

Svenska kyrkan Härnösand vill vara en naturlig del i skolan. Vi önskar att vi med kyrkans närvaro och undervisning genom skolåren skapar en ökad nyfikenhet och förståelse för religion. Vi vill att skolan ska känna sig trygg i samarbetet med kyrkans personal så att det från skolans sida känns enkelt och självklart att samarbeta vid tex temadagar eller vid krissituationer.

Ur Läroplan för grundskolan 2011, kursinnehåll i religion:
”I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskapen om
religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor. Syfte:
Undervisningen ska ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar.
Ska skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig livshållning och förståelse för egna och andra människors sätt att tänka och leva. ”

förskolor

Påsk- och julsamling
Vi berättar om påskens och julens berättelser med hjälp av våra bibliska figurer. Antingen besöker ni oss eller så kommer vi till er.

Tid: ca 30 min
När: April, december
Var: Kyrkkällan Älandsbro, Häggdånger, Stigsjö, Högsjö eller på respektive förskola.

förskolor

Julspel
Vi får följa med Maria och Josef på deras vandring till Betlehem där vi får vara med om när Jesusbarnet föds i stallet.
Transport till domkyrkan ordnas av förskolan själv.

Tid: ca 60 min
När: December v. 50
Var: Härnösands domkyrka

förskoleklass

”Skattjakten”
Kom och leta skatterna i kyrkan, tillsammans med dina kompisar. Då får ni lära känna domkyrkan och dess gömda skatter.
Vilka skatter kan det vara? Målet med denna skattjakt är att barnen skall bli bekanta med kyrkan och dess innehåll.
Lära sig några ”kyrkiska” ord som dopfunt, predikstol, altare osv samt deras betydelse.

Tid: ca 60 min
När: September-oktober
Var: Härnösands domkyrka

förskoleklass

Kyrkvandring
Barnen får komma och besöka kyrkan. Där får de möta kyrkråttorna Signe och Elsa som på ett lekfullt och lättsamt sätt visar och berättar om kyrkan.

Tid: ca 60 min
När: September-oktober
Var: Kyrkorna i Säbrå, Häggdånger, Stigsjö och Högsjö

årskurs 1

Julspel
Vi får följa med Maria och Josef på deras vandring till Betlehem där vi får vara med om när Jesusbarnet föds i stallet.

Tid: ca 60 min
När: December v. 50
Var: Säbrå kyrka och Härnösands domkyrka

årskurs 2

Upplev påsken
Vi gör en tidsresa tillbaka till tiden runt år 33. Vi vandrar tillsammans med lärjungarna och får vara med om det dramatiska som hände då.

Tid: ca 60 min
När: April
Var: Stigsjö församlingshem/kyrka och Härnösands domkyrka

årskurs 3

Gyllene regeln
Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det ska ni göra för dem. Genom olika pedagogiska metoder jobbar vi med den gyllene regeln.

Tid: 60 min
När: Maj-juni
Var: Kyrkorna i Säbrå, Högsjö, Häggdånger samt Härnösands domkyrka

årskurs 3

Adventsvandring
Här får barnen vara med om en vandring genom de fyra adventssöndagarna och vad som händer i de kristna kyrkorna.

Tid: 90 min
När: November
Var: Härnösands domkyrka

årskurs 4

Kyrkan och musiken
Här får ni tillsammans utforska kyrkans musik och psalmer. Vilken psalm känner ni igen? Vad är en orgel? Får man sjunga vad och hur man vill?
Målet är att skapa ett möte med kyrkans musikliv.

Tid: 60 min
När: Oktober-november
Var: Härnösands domkyrka

årskurs 4

Bibeläventyr
Eleverna får i klassrummet möta och uppleva Bibelns berättelser där flera sinnen aktiveras. Med hjälp av nyckelord, rap, drama och rörelser vandrar vi genom berättelserna och eleverna får den röda tråden.

Tid: 3x90 min/termin
När: GT - höst. NT-vår.
Var: Klassrummet

årskurs 5

Allhelgonavandring
Vid allhelgonatid inbjuds klasserna till ”Livets största hemlighet”. Vi funderar kring livet och döden och besöker kyrkogården. Vi berättar om skillnaden mellan halloween och allhelgona.

Tid: 90 min
När: Oktober
Var: Härnösands domkyrka eller Heliga korsets kapell
samt kyrkorna i Säbrå, Häggdånger, Stigsjö, Högsjö

årskurs 6

Våga ta ställning
Utifrån olika dilemman och frågor försöker vi att samtala oss fram och ta ställning till vad vi tycker. Olika teman finns att utgå ifrån, tex Kulturmöten, sociala medier, vem är jag, vänskap osv. Målet är att ge ungdomarna utrymme att diskutera och ta ställning till sina egna tankar och funderingar, kring de olika teman som tas upp.

Tid: 60 min
När: Vårterminen
Var: Klassrummet

Mer info Domkyrkan:

Christina Nilsson

Christina Nilsson

Svenska kyrkan Härnösand

Församlingspedagog

Mer info övriga kyrkor:

Helena Norberg

Helena Norberg

Svenska kyrkan Härnösand

Församlingspedagog