Foto: Christina Nilsson

Där kyrka och skola möts

Svenska kyrkan Härnösand vill vara en naturlig del i skolan.

https://admin.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=2212403Vi önskar att vi med kyrkans närvaro och undervisning genom skolåren skapar en ökad nyfikenhet och förståelse och att skolan ska känna sig trygg i samarbetet så att det känns enkelt och självklart att samarbeta vid t ex temadagar eller vid krissituationer.

Välkommen till våra kyrkor och kapell i Härnösand!

Vi erbjuder alla barn från förskoleålder till årskurs 6 olika samlingar t ex Skattjakten, påsk-  julspel och ”Våga ta ställning” ... 

 

 Mer info hittar du här i vårt program

 

 

Ur Läroplan för grundskolan, kursinnehåll i religion:
”I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskapen om
religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.

Syfte: 
Undervisningen ska ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar.
Ska skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig livshållning och förståelse för egna och andra människors sätt att tänka och leva. ”

 

Läroplan >>>

 

 

Mer info Domkyrkan:

Christina Nilsson

Christina Nilsson

Svenska kyrkan Härnösand

Församlingspedagog

Mer info övriga kyrkor:

Helena Norberg

Helena Norberg

Svenska kyrkan Härnösand

Församlingspedagog