Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Sjung i kör-Vuxna

Att sjunga innebär att ta hand om både kropp och själ! Välkommen till våra vuxenkörer.

Att sjunga innebär att ta hand om både kropp och själ! 

Vissa körer kräver körerfarenhet och vissa förkunskaper - andra inte. Gemensamt för körerna är att vi inte bara sjunger utan får kännedom om hur vår kropp fungerar, röstvård, rytmer, klanger och noter. Vi övar oss att framträda. Att sjunga i kör innebär också en stor social gemenskap där alla verkligen är beroende av varandra på ett positivt och utvecklande sätt.

Ett stort och brett spektrum av musikaliska stilar erbjuds dig också. Vi sjunger allt från enkla visor och psalmer via gospel, jazz och latinamerikansk musik och naturligtvis de stora oratorierna av mästarna Bach, Mozart, Händel mfl. Att sjunga i kör innebär också ett visst åtagande. Vi övar en gång i veckan samt sjunger upp 1-2 ggr i månaden i våra kyrkor. Ibland gästar vi en annan kyrka eller sjunger i ett helt annat sammanhang liksom att vi kan fara på körlägor och resor både inom och utom landet.

Domkyrkokören 
Vuxenkör. Antagningsprov.
Vi söker framförallt tenorer och basar i dagsläget.
Onsdagar kl 18.30, i domkyrkan. 
Mer info: Lars G Fredriksson, tel 0611- 288 40

Hosanna Gospel 
Vuxenkör från 18 år. Måndagar kl 18.30
Domkyrkans församlingsgård, Franzéngatan 18. 
Mer info: Sanna Norberg, tel 0611-288 45

Hemsö-Högsjökören 
Vuxenkör. Onsdagar kl 14.30, Högsjö församlingsgård.
Mer info: Heri Eysturlíð, tel 0611-288 44

Häggdångerkören  
Vuxenkör. Torsdagar kl 19.00, Häggdånger församlingshem. 
Mer info: Ann-Mari Karlqvist, tel 0611-288 48

Cantum Novum
Vuxenkör. Torsdagar kl 18.30, Säbrå församlingsgård.
Mer info: Heri Eysturlíð, tel 0611-288 44

Stigsjökören 
Vuxenkör. Måndagar kl 18.30, Stigsjö församlingshem.
Mer info: Emma Ekebjörk, tel 0611-288 46